Totalförsvar

Totalförsvaret är den svenska modellen för all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Det åligger nu kommuner, regioner och myndigheter att vidta åtgärder för att kunna hantera höjd beredskap. Vi hjälper er att säkerställa ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete.

Ikon Totalförsvar

Säkerhetsskydd

Grunden till säkerhetsskydd är ett systematiskt säkerhetskyddsarbete och en säkerhetskyddsanalys. Analysen mynnar ut i en säkerhetskyddsplan där verksamhetsutövare måste beakta åtgärder inom tre områden:

 • Fysisk säkerhet
 • Personalsäkerhet
 • Informationssäkerhet
Ikon Planera - Säkerhetsprojektering - Risk management

Planering

Det åligger kommuner, regioner och myndigheter att vidta åtgärder för att kunna hantera höjd beredskap och då ytterst krig. De primära målen med den civila beredskapen är att:

 • Skydda civilbefolkningen
 • Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna
 • Bidra till Försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp
Ikon Var förberedd

Verksamhetsskydd

Att arbeta med verksamhetsskyddet är viktigt och organisationer kan i många fall nyttja liknande åtgärder inom det generella verksamhetsskyddet som används inom säkerhetsskyddet.

 • Säkerhetsåtgärder
 • Utvärdering och utveckling
 • Skyddsvärd verksamhet

Säkerhetsskydd

Säkerhetsskyddslagen påverkar både offentlig och privat verksamhet. Säkerhetsskydd är en angelägenhet och skyldighet för både privata och offentliga aktörer. Alla som bedriver verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet (säkerhetskänslig verksamhet) är skyldiga att utreda behovet av skydd, det vill säga säkerhetsskydd, av denna verksamhet.

Tre aspekter
Grunden till säkerhetsskydd är ett systematiskt säkerhetskyddsarbete och en säkerhetskyddsanalys. Alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet är skyldiga att genomföra denna analys och hålla den uppdaterad. Analysen mynnar ut i en säkerhetskyddsplan där verksamhetsutövare måste beakta åtgärder inom tre områden:

 • Fysisk säkerhet
 • Personalsäkerhet
 • Informationssäkerhet

Vi hjälper er med säkerhetsskydd genom hela processen, från säkerhetskyddsanalys till implementering av åtgärder enligt säkerhetskyddsplanen. Vi utbildar och etablerar dessa processer samt stödjer de som har fått i uppdrag att ansvara för informationssäkerheten inom organisationen.

Totalförsvarsplanering

Totalförsvaret är den svenska modellen för all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Under senare tid har totalförsvar och totalförsvarsplanering återigen blivit aktuellt och det åligger kommuner, regioner och myndigheter att vidta åtgärder för att kunna hantera höjd beredskap och då ytterst krig. Kommunerna spelar idag en central roll i det civila försvaret och ska säkerställa att samhällsviktiga funktioner fortsätter att fungera vid höjd beredskap. För att möjliggöra detta behöver kommuner förstå sin roll i totalförsvaret och planera för detta scenario. Nyckelförmågan är en fungerande och robust krisorganisation.

Förmågehöjningen som kommer av arbetet med civilt försvar och totalförsvar överlappar även med krisberedskapen. De primära målen med den civila beredskapen är att:

 • Skydda civilbefolkningen
 • Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna
 • Bidra till Försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp

Vi kan hjälpa er organisation att utveckla och öva krisorganisationen, samt skapa förståelse hos personalen för kommunens roll i Sveriges totalförsvar.

Verksamhetsskydd

Säkerhetskänslig verksamhet föranleder säkerhetsskyddsåtgärder, all skyddsvärd verksamhet är dock varken säkerhetskänslig eller kopplad till totalförsvaret. Vi refererar till skyddet av all verksamhet som inte säkerhetskänslig som verksamhetsskydd och finns tillgängliga för utvärdering och utveckling av båda typerna av verksamhet.

Att arbeta med verksamhetsskyddet är viktigt och organisationer kan i många fall nyttja liknande åtgärder inom det generella verksamhetsskyddet som används inom säkerhetsskyddet, exempelvis kvittering av dokument och nyttjandet av säkerhetsskåp. Vissa åtgärder är dock reserverade säkerhetsskyddet, exempelvis placering av personal i säkerhetsklass, och det är därför även viktigt att hålla isär verksamhetsskyddet från säkerhetsskyddet.

Kontaktpersoner