Totalförsvar

Handlar om kommuners planering inför höjd beredskap avseende vidmakthållande av samhällsviktig verksamhet. Vi hjälper er ha allt på plats.

Avtal och lagar

Totalförsvar, kommuners planering inför höjd beredskap avseende vidmakthållande av samhällsviktig verksamhet samt bibehålla ledningsförmåga under störda förhållanden och fortsatt förmåga att klara kommunens kärnverksamhet i enlighet med de avtal och lagar som reglerar kommunens roll inom totalförsvaret.

Kontaktpersoner