Trygghetsavtal Executive

Med tjänsten Trygghetsavtal Executive vänder vi oss främst till dig som genom position, förmögenhet eller exponering har behov av långsiktiga, skräddarsydda säkerhetslösningar. Vill du veta mer?

Tjänstebeskrivning

Först genomförs en faktainsamling utifrån områdena:

  • Personsäkerhet
  • Säkerhet kopplat till fastighet och egendom
  • Informations- och IT-säkerhet
  • Pengar och finansiella tillgångar

Informationen analyseras, sammanställs i en skriftlig rapport och presenteras tillsammans med en kundspecifik utbildning.

Syftet är att du som kund, efter presentationen har ökat din säkerhetsmedvetenhet och upplever en högre grad av trygghet.

Löpande avtal

Genom det löpande avtalet får du som kund stöd med proaktivt säkerhetsarbete för hela familjen. Dessutom ingår 2Secure dygnet runt beredskap, omvärldsbevakning, resesäkerhetsapplikationer och regelbundna avstämningsmöten.

TILLÄGGSTJÄNSTER TILL TRYGGHETS-AVTAL:

Brandskydd till hemmet

2Secure erbjuder en utbildning i brandskydd för dig och din familj. Vi kommer ut till dig och håller utbildningen i ditt hem. Teori kommer att varvas med praktik. Utbildningen syftar till att ge dig och din familj kunskap att kunna förebygga bränder samt att agera rätt vid händelse av brand i bostaden. Instruktörerna har mångårig erfarenhet av operativ räddningstjänst och säkerhets arbete.    

Akut omhändertagande

En olycka eller ett sjukdomsfall kan inträffa plötsligt, var som helst och när som helst. Varje minut är viktig och kan vara avgörande för personens överlevnad. Med rätt kunskaper i akut omhändertagande ökar chanserna att rädda den som skadats eller drabbats av ett sjukdomsfall.

Utbildningen strävar efter att ge deltagarna en djupare förståelse och kunskap, varför varje utbildningsdel innehåller en teoretisk del som därefter kompletteras med olika praktiska moment.

Säker kvinna

Tidpunkter, platser och händelser kan för oss kvinnor innebära en ökad känsla av otrygghet och inskränkt rörelsefrihet. Vi vet att med rätt övning och kunskap kan du öka din mentala förberedelse och kunskap för att undvika och hantera oönskade situationer.

Vi på 2Secure har lång erfarenhet av att stärka kvinnors förmåga och känsla av kontroll i dessa i situationer. Efter genomförd utbildning har du en ökad känsla av trygghet samt förbättrad förmåga att förebygga och hantera situationer där hot, våld och konflikt förekommer.

Omvärldsbevakning

Med 2Secures omvärldsbevakning inom ramen för Trygghetsavtal bevakar 2Secures analytiker din digitala exponering, exempelvis i nyhetsmedier, forum och sociala medier.

Syftet är att identifiera avvikelser och förändringar – för att förstärka din proaktiva säkerhet.

Kontaktpersoner

Är ni i behov av ett Executive trygghetsavtal?

Då kanske ni även är i behov av någon av våra andra avtal: