Trygghetsavtal Private

Med tjänsten Trygghetsavtal Private vänder vi oss till privatpersoner som behöver en långsiktig partner inom säkerhet. Vill du veta mer?

Tjänstebeskrivning

Inledningsvis granskar vi säkerhet för dig och din familj gentemot 2Secures Best Practice.

Granskningen genomförs av två konsulter under tre timmar hemma hos er, där familjens risker och sårbarheter belyses.

Syftet är att familjen, efter genomgången, genom kunskap ökar sin säkerhetsmedvetenhet och upplever en högre grad av trygghet.

Löpande avtal

Genom det löpande avtalet får du som kund stöd med proaktivt säkerhetsarbete. Dessutom ingår bland annat 2Secure dygnet runt beredskap.

TILLÄGGSTJÄNSTER TILL TRYGGHETS-AVTAL:

Brandskydd i hemmet

2Secure erbjuder en utbildning i brandskydd för dig och din familj. Vi kommer ut till dig och håller utbildningen i ditt hem. Teori kommer att varvas med praktik. Utbildningen syftar till att ge dig och din familj kunskap att kunna förebygga bränder samt att agera rätt vid händelse av brand i bostaden. Instruktörerna har mångårig erfarenhet av operativ räddningstjänst och säkerhets arbete.  

Akut omhändertagande

En olycka eller ett sjukdomsfall kan inträffa plötsligt, var som helst och när som helst. Varje minut är viktig och kan vara avgörande för personens överlevnad. Med rätt kunskaper i akut omhändertagande ökar chanserna att rädda den som skadats eller drabbats av ett sjukdomsfall.

Utbildningen strävar efter att ge deltagarna en djupare förståelse och kunskap, varför varje utbildningsdel innehåller en teoretisk del som därefter kompletteras med olika praktiska moment.

Säker kvinna

Tidpunkter, platser och händelser kan för oss kvinnor innebära en ökad känsla av otrygghet och inskränkt rörelsefrihet. Vi vet att med rätt övning och kunskap kan du öka din mentala förberedelse och kunskap för att undvika och hantera oönskade situationer.

Vi på 2Secure har lång erfarenhet av att stärka kvinnors förmåga och känsla av kontroll i dessa i situationer. Efter genomförd utbildning har du en ökad känsla av trygghet samt förbättrad förmåga att förebygga och hantera situationer där hot, våld och konflikt förekommer.

Omvärldsbevakning

Med vår omvärldsbevakning inom ramen för Trygghetsavtal bevakar våra analytiker din digitala exponering, exempelvis i nyhetsmedier, forum och sociala medier.

Syftet är att identifiera avvikelser och förändringar – för att förstärka din proaktiva säkerhet.

Kontaktpersoner

Är ni i behov av ett Private trygghetsavtal?

Då kanske ni även är i behov av någon av våra andra avtal inom privatsäkerhet: