Utredningar

Utredningar som genomförs diskret och förtroendefullt av en extern och neutral aktör är ett verktyg för att proaktivt hantera problem innan de eskalerar utom kontroll.

Resultatet

Resultatet av den utförda utredningen syftar till att stärka den egna organisationens förmåga att bekämpa oegentligheter och vidta lämpliga åtgärder. För ett företag eller organisation finns flera framgångsfaktorer att genomföra utredningar med biträde av 2Secure.

Några exempel är:

  • Kunden får tillgång till och biträde av en erfaren utredningsledare som planerar och genomför utredningen, tillför expertresurser och har en kontinuerlig kontakt med kunden genom utredningens olika faser.
  • Dra lärdomar av och etablera förändringar för att undvika att samma incident inträffar igen (s.k root cause analysis).
  • Utreda och klargöra förutsättningar samt ge ett underlag för att vidta arbetsrättsliga åtgärder.
  • Utreda och sammanställa underlag för polisanmälan och eventuell följande förundersökning.

 

Kontaktpersoner

Är ni i behov av utredningar?

Då kanske ni även är i behov av någon av våra relaterade tjänster: