Jobb och karriär

I partnerskap med företag, myndigheter och privatpersoner arbetar vi för att kontrollera risk och därigenom skapa en säker, trygg, livskraftig och utvecklande miljö för människor, information, tillgångar och idéer.
Förutsättningen för att lyckas med det uppdraget är att vi har en mångfald av perspektiv och en organisation där människor trivs och ges möjligheten att utvecklas. Våra värderingar är grunden i allt vi gör – Handlingskraft, Kompetens och pålitlighet.

Våra värderingar är grunden i allt vi gör

Hero Visselblåsning

Handlingskraft

Vi möter eller överträffar förväntningar på leveranser och samarbeten. Vi utreder och åtgärdar avvikelser. Vi tilldelar de resurser som organisationen behöver.
Hero Visselblåsning

Kompetens

Vi förbättrar ständigt våra produkter och tjänster utifrån erfarenheter av genomförda uppdrag. Vi säkerställer en kontinuerlig kompetensutveckling hos våra medarbetare. Vi befinner oss i en mångkulturell värld och agerar därefter.
Hero Visselblåsning

Pålitlighet

Vi följer alla tillämpliga lagar och regler för verksamheten. Vi hanterar våra kunders information med sekretess. Vi kravställer och följer upp våra leverantörer

Lediga jobb

2Secure Senior Advisor, Strategic Advisory

Senior Advisor, Strategic Advisory

Do you want to be our next key figure within 2Secure's Strategic Advisory business unit? You will be responsible for delivering advanced risk management solutions and strategic advisory services to Europe's top-tier companies.

2Secure söker It- och cybersäkerhetskonsulter

IT- och cybersäkerhetskonsulter

Vill du ta nästa steg i din karrär och vara med att skapa framgång med våra kunders cybersäkerhet?

2Secure säker konsult nom strategisk rådgivning

Senior rådgivare inom säkerhet

Vill du vara med och utveckla våra kunders verksamheter inom risk och säkerhetsarbetet? Sök tjänsten som säkerhetskonsult med inriktning på informationssäkerhet.

Säkerhetskonsulter - inriktning informationssäkerhet

Säkerhetskonsult - Informationssäkerhet

Vill du vara med och utveckla våra kunders verksamheter inom risk och säkerhetsarbetet? Sök tjänsten som säkerhetskonsult med inriktning på informationssäkerhet.

Säkerhetskonsulter inom samhällskydd och beredskap

Säkerhetskonsult - Samhällsskydd och beredskap

Vill du vara med och utveckla våra kunders verksamheter inom risk och säkerhetsarbetet? Sök tjänsten som säkerhetskonsult med inriktning på samhällskydd och beredskap.

Säkerhetskonsulter - inriktning säkerhetsskydd

Säkerhetskonsult - Säkerhetsskydd

Vill du vara med och utveckla våra kunders verksamheter inom risk och säkerhetsarbetet? Sök tjänsten som säkerhetskonsult med inriktning på säkerhetsskydd.

Säkerhetskonsulter till Umeå

Säkerhetskonsult/ säkerhetschef Umeå

Vill du vara med och utveckla våra kunders verksamheter inom risk och säkerhetsarbetet? Sök tjänsten som säkerhetskonsult.

Säkerhetskonsulter till Stockholm

Säkerhetskonsult/ säkerhetschef Stockholm

Vill du vara med och utveckla våra kunders verksamheter inom risk och säkerhetsarbetet? Sök tjänsten som säkerhetskonsult.

Säkerhetskonsult till Karlstad

Säkerhetskonsult/ säkerhetschef Karlstad

Vill du vara med och utveckla våra kunders verksamheter inom risk och säkerhetsarbetet? Sök tjänsten som säkerhetskonsult.

Säkerhetskonsulter till Lund

Säkerhetskonsult/ säkerhetschef Lund

Vill du vara med och utveckla våra kunders verksamheter inom risk och säkerhetsarbetet? Sök tjänsten som säkerhetskonsult.

Säkerhetskonsult till Göteborg

Säkerhetskonsult/ säkerhetschef Göteborg

Vill du vara med och utveckla våra kunders verksamheter inom risk och säkerhetsarbetet? Sök tjänsten som säkerhetskonsult.

2Secure växer och behöver bli fler. Sök jobbet som säkerhetskonsult.

Säkerhetskonsult/ säkerhetschef

Vill du vara med och utveckla våra kunders verksamheter inom risk och säkerhetsarbetet? Sök tjänsten som säkerhetskonsult.

2Secure söker researcher

Researchers - Human Risk Management

Vill du vara med och bygga ett tryggare och säkrare samhälle? Den här tjänsten är för dig som vill utvecklas och lära dig jobbet som researcher från grunden.

Internship Announcement: International Risk Management

Internship Announcement: International Risk Management

Are you passionate about risk management and eager to gain hands-on experience in a dynamic and fast-paced environment?

2Secure söker junior säkerhetskonsult

Internship Announcement: Strategic Advisory and Board Services

Are you passionate about risk management and eager to gain hands-on experience in a dynamic and fast-paced environment?

Praktikplatser

Internship Announcement: International Risk Management

Internship Announcement: International Risk Management

Are you passionate about risk management and eager to gain hands-on experience in a dynamic and fast-paced environment?

2Secure söker junior säkerhetskonsult

Internship Announcement: Strategic Advisory and Board Services

Are you passionate about risk management and eager to gain hands-on experience in a dynamic and fast-paced environment?

Perspektiv på säkerhet

Hero Visselblåsning

Vi tar ett helhetsperspektiv på säkerhet

Vi hjälper även företag, myndigheter och organisationer att utveckla och förbättra verksamhetens säkerhetsstrategi, ledningssystem, systematiska säkerhetsarbete och krishanteringsförmåga så att de lever upp till verksamhetens totala behov av styrning, riskhantering och regelefterlevnad.

Tillsammans med våra kunder bygger vi långsiktiga relationer som ett led i vår ständiga strävan efter att förstå och lösa våra kunders allt mer komplexa säkerhetsutmaningar. Vi hjälper våra kunder att identifiera och förstå sina skyddsvärden, säkerhetshot och sårbarheter, liksom att hantera sina säkerhetsrisker och stärka sin motståndskraft.