Offentlig sektor

Vi jobbar med kommun, region och myndigheter och har djup förståelse och insikter kring de utmaningar och regelverk som offentlig sektor står inför för att minimera risker och hot.

Beredskap

Förbered

Grunden i allt säkerhetsarbete handlar om att förebygga, förbereda, utbilda och öva. Vi hjälper till med alla delar.

Krishjälp

Snabbt

Vi hjälper er med krisledning eller incidenthantering när eller om en incident skulle inträffa.

Lagkrav

Efterlevnad

Har ni föreskrifter, regler och lagkrav under kontroll? Vi hjälper er med översyn och efterlevnad.

Efterfrågade tjänster och utbildningar

Ikon Totalförsvar

Samhällsskydd och beredskap

TOTALFÖRSVAR
Ikon Bakgrundskontroll - Screening

Personsäkerhet

BAKGRUNDSKONTROLLER
Ikon Krisberedskap

Samhällsskydd och beredskap

KRISBEREDSKAP
Ikon Incidenthantering

Personalsäkerhet

INCIDENTHANTERING
Ikon Fysisk & digital utbildning

Fysisk och digital utbildning

PÅGÅENDE DÖDLIGT VÅLD
Ikon Fysisk & digital utbildning

Fysisk och digital utbildning

HOT OCH VÅLD
Ikon Fysisk & digital utbildning

Fysisk och digital utbildning

AKUTSJUKVÅRD
Ikon Fysisk & digital utbildning

Fysisk och digital utbildning

PERSONSÄKERHET FÖR FÖRTROENDEVALDA

Så här arbetar 2secure

Ikon Ccritical asset Fokus Identifiera

Identifiera

Genom analyser identifierar vi risker och hot för att kunna vidta rätt åtgärder.

Ikon Förebygga

Förebygga

Vi förebygger riskutfall genom att åtgärda sårbarheter och bygga motståndskraft.

Ikon Efterleva

Efterleva

Vi följer upp och kontrollerar att säkerhetsåtgärder fungerar och att de ger avsedd effekt.

Ikon Agera

Agera

Vi stöttar våra kunder vid säkerhetsincidenter. Dygnet runt och året om – i hela världen.