OFFENTLIG SEKTOR

Vi jobbar med kommun, region och myndigheter och har djup förståelse och insikter kring de utmaningar och regelverk som offentlig sektor står inför för att minimera risker och hot.

Beredskap

Förbered

Grunden i allt säkerhetsarbete handlar om att förebygga, förbereda, utbilda och öva. 2Secure hjälper till med alla delar.

Krishjälp

Snabbt

Vi hjälper er med krisledning eller incidenthantering när eller om en incident skulle inträffa.

Lagkrav

Efterlevnad

Har ni föreskrifter, regler och lagkrav under kontroll? Vi hjälper er med översyn och efterlevnad.

Efterfrågade tjänster och utbildningar

Ikon Agera - Beredskap

Samhällsskydd och beredskap

SÄKERHETSSKYDD
Ikon Bakgrundskontroll - Screening

Personsäkerhet

BAKGRUNDSKONTROLLER
Ikon Krisledning

Incident och krisledning

KRISLEDNING
Ikon Incidenthantering

Incident och krisledning

INCIDENTHANTERING
Ikon Utbildning - Kompetens - Fysiska utbildningar

Fysisk utbildning

PÅGÅENDE DÖDLIGT VÅLD
Ikon Utbildning - Kompetens - Fysiska utbildningar

Fysisk utbildning

SÄKERHETSKULTUR, HOT OCH VÅLDSUTBILDNING
Ikon Utbildning - Kompetens - Fysiska utbildningar

Fysisk utbildning

AKUTSJUKVÅRD FAMILJ
Ikon Utbildning - Kompetens - Fysiska utbildningar

Fysisk utbildning

SÄKER PÅ NÄTET

Så här arbetar 2secure

Ikon Ccritical asset Fokus Identifiera

Identifiera

Genom analyser identifierar vi risker och hot för att kunna vidta rätt åtgärder.

Ikon Förebygga

Förebygga

Vi förebygger riskutfall genom att åtgärda sårbarheter och bygga motståndskraft.

Ikon Efterleva

Efterleva

Vi följer upp och kontrollerar att säkerhetsåtgärder fungerar och att de ger avsedd effekt.

Ikon Agera

Agera

Vi stöttar våra kunder vid säkerhetsincidenter. Dygnet runt och året om – i hela världen.