Sakkunnig IT

Behöver du digital rådgivning kring hur man går vidare i en utredning som innefattar digitala spår och bevis? Vi erbjuder stöttning och hjälp av en sakkunnig eller expertvittne som kan förklara samt presentera digitala spår och bevisning på ett korrekt och förståeligt sätt, men också vara med vid till exempel förhandlingar. Vi hjälper dig.

Ikon säkerhetskonsult

Öka din säkerhet

För att öka din motståndskraft mot intrångsförsök och angrepp kan experter vara till hjälp när saker behöver presenteras eller när man behöver hjälp att tolka motparten. Vi hjälper till att:

 • Presentera digitala spår och bevisning
 • Sitta bredvid vid förhandlingar
 • Tolka vad motparten menar vid sina påståenden eller motargument
Ikon Uppdragsbeskrivning - Intervjusituation - Upphandling

Rådgivning

Tack vare vår långa erfarenhet, relevanta utbildningar och certifieringar samt med en bakgrund från Polisen och Ekobrottsmyndigheten kan vi erbjuda privatpersoner och företag rådgivning inom exempelvis:

 • IT-säkerhet
 • Incidenter
 • Internutredningar
Ikon Säkerhetsanalys - Digitala forensiska analyser

Expertvittne

Digital forensiska experter kan skapa expertutlåtanden, utarbeta expertvittnesrapporter eller medverka vid domstolsförhandlingar eller fungera som konsulterande (icke-vittnande) experter:

 • I domstol som sakkunniga
 • Genom att tillhandahålla oberoende och objektiva rapporter
 • Experter i civilrättsliga tvister

Erfarenhet från Polisen och Ekobrottsmyndigheten

Våra digital forensiska experter är certifierade proffs med lång erfarenhet från Polisen och Ekobrottsmyndigheten.

Vi är alltid beredda att kallas till domstol som sakkunniga för att presentera våra fynd på ett begripligt och sammanhängande vis. Bevis eller fynd kan ibland behöva förklaras och tolkas för dem som inte har teknisk bakgrund samt presenteras på ett lätt och förståeligt sätt. Detta kan vi på vårt digitalforensiska center (DFC) göra. Vi kan också vid behov vara med vid förhandlingar för att presentera och förtydliga resultatet.

I brottmål kan försvarsadvokaten även anlita sin egen digital forensiska expert för att granska bevisningen och avgöra om det har begåtts några fel vid undersökningen av till exempel en dator.

Digital forensiska experter kan också användas i civilrättsliga tvister. Eftersom mycket av den eftersökta informationen i ett ärende lagras på datorer, telefoner eller andra informationsbärande enheter, kan digital forensiska experter användas för att söka efter data som e-post, textmeddelanden, chattloggar, webbplatshistorik, kalenderfiler, kalkylblad, dokument, bilder, och andra filer i en enhet. Att undersöka dessa data kan avslöja fakta som avslöjar en äktenskaplig affär, bedrägeri, övergrepp, nedladdning eller besök av olagligt eller störande material (som pornografi) eller andra aktiviteter som kan avgöra resultatet av en rättegång.

Digitalforensiskt center – DFC

I vårt DFC finns bland annat en centraliserad digitalforensisk plattform som stödjer våra egna utredare, kunder och partners i deras utredningsprocesser. Våra IT-forensiker har lång erfarenhet av operativt forensiskt arbete och bearbetar data utifrån kvalificerade och väl beprövade processer med rätt tekniska verktyg. Materialet hanteras i säkerhetsklassade miljöer och all bevissäkring ska klara en rättslig prövning.

Varför vårt DFC?
 • Världsledande
  Genom världsledande verktyg, verifierade processer och unik kompetens är vi bäst i vår klass.
 • Leverans
  Rapportering sker enligt överenskommelse med kunden. Rapporten är skräddarsydd och skriven på svenska eller engelska. Det finns  möjlighet att översätta till andra språk vid behov.
 • Mobilitet
  Vi har stor flexibilitet och det är möjligt för våra IT-forensiker att resa var som helst i världen och arbeta på plats med antingen utredare och/eller lokal personal.
 • Datahantering
  All data som bearbetas hanteras i en klassificerad miljö med hög säkerhet. Vi försöker se till att analysverktygen vi har i vårt digitalforensiska center kan undersöka så många språk som möjligt.

Kontaktpersoner