Personskydd

2Secure har auktorisation från länsstyrelsen att bedriva personskyddsverksamhet. Detta är ett krav och kan ses som en garant för kvaliteten. Vår personal har gedigen polisiär bakgrund alternativt mångårig erfarenhet från den civila säkerhetsbranschen. Är du i behov av personskydd?

FÖRSTÄRKT SKYDD

Av olika skäl kan man tillfälligt eller över tid behöva stöd med att förstärka skyddet kring sig själv och sin familj, det vill säga förstärka sitt personskydd och sin personsäkerhet. Vi har erfarenhet av att arbeta med såväl privatpersoner som företag, där våra ledord, pålitlig, kompetent och handlingskraftig, är vägledande. 

Hotbildsbedömning
Innan vi påbörjar ett uppdrag gör vi en hotbildsbedömning, för att kunna anpassa skyddet till situation och behov. Därefter gör vi en löpande bedömning som stäms av med kunden.

Skyddstransport
Vi erbjuder också skyddstransport som transporterar skyddspersonen i en säker miljö. Vår personal är personskyddsutbildad, skyddsförarutbildad och utbildad i kvalificerad akutsjukvård. 

SKYDDSSPANING

Vi erbjuder också skyddsspaning till våra kunder i syfte att upptäcka om det exempelvis pågår en kartläggning av en person, familj eller ett företag i syfte att planera ett angrepp.

Vår personal anpassar arbetsmetod utifrån uppdragets karaktär.

Skyddsspaning kan vara ett komplement till traditionellt personskydd. I spaningen arbetar man med att inhämta information som sedan analyseras och bedöms.

UTVECKLAT SPANINGSKONCEPT

Genom erfarenhet från omfattande spaningsuppdrag har 2Secure utvecklat ett spaningskoncept för att möta dagens säkerhetshot. Spaningen syftar till att upptäcka hot och vid behov agera emot dessa på lämpligast sätt.

Kontaktpersoner