Start / Personsäkerhet / Personskydd

Personskydd

Personskydd är en särskilt kvalificerad form av bevakning som ställer extra stora krav på omdöme, stadga och kontinuitet och som det främst åligger polisen att utföra. Sedan 2016 är även vi behöriga att erbjuda denna tjänst. Behöver du hjälp med personskydd?​

Personskydd för privatpersoner och företag

Bevakning av enskild person handlar om att skapa ett extra skydd mot brottsliga angrepp, mot personens liv, hälsa eller rörelsefrihet.

Säkerställ din eller dina medarbetares trygghet och skydd i olika situationer.Vi är auktoriserade och godkända av Länsstyrelsen att bedriva personskydd i hela Sverige. Hos oss får du skräddarsydda kvalificerade säkerhetslösningar baserat på den aktuella hotbilden och vi kompromissar aldrig med säkerheten. Lång erfarenhet och flexibilitet gör oss till en pålitlig partner för att säkerställa din personliga säkerhet och trygghet, oavsett vilka krav eller behov du har. 

2Secure hjälper dig planera din eventsäkerhet

Eventsäkerhet

Planerar du ett företagsevent en bolagstämma, ett bröllop, en TV-produktion eller någon annan typ av händelse som samlar människor där säkerheten är viktig?

Vi hjälper dig att identifiera och hantera potentiella risker och hot för att minimera riskerna för olyckor, skador, sjukdomar eller annan negativ påverkan på deltagarnas hälsa och säkerhet. 

 • Vi är specialister på dolt skydd och spaning och säkerställer evenemangets säkerhet utan att vara uppenbart synliga.
 • Vi erbjuder anestesisjuksköterskor som bidrar till att förbättra eventsäkerheten och säkerställa att deltagarnas hälsa och säkerhet prioriteras.
 • Vi förhindrar potentiella säkerhetshot och agerar snabbt och effektivt på eventuella incidenter.

Skyddstransport

Skyddstransport är en del av personskyddet och något vi har lång erfarenhet av. Vi säkerställer säkerheten för den eller de personer som transporteras och minimerar risken för att de blir utsatta för fara eller hot under förflyttningen.

Våra skyddstransporter varierar beroende på situationen, hotnivån och de specifika behoven för de personer som transporteras.

 • Alla våra skyddstransportörer har genomfört en personskydds- och skyddsförarutbildning.
 • Samtliga i vårt skyddstransportsteam är personskyddsväktare och säkerhetsklassade.
 • Vi transporterar alltid dig som kund i premium fordon med högsta säkerhetsbetyg, Euro NCAP 5.

Hotbildsbedömning

När du anlitar oss gör vi en grundlig hotbildsbedömning tillsammans med dig för att kunna anpassa personskyddet till din specifika situation och behov. Detta inkluderar att analysera potentiella hot och risker, utvärdera nuvarande säkerhetsåtgärder och identifiera eventuella sårbarheter.

När vi har en fullständig bild kan vi skapa en effektiv och anpassad plan för att förstärka personskyddet och minska riskerna. Baserat på hotbildsbedömningen kan vi erbjuda en rad olika säkerhetsåtgärder för att förstärka personskyddet.

Vi är i skyddspersonens närhet utan att omgivningen, eller skyddspersonen vet att vi är där.

Skyddsspaning

Skyddsspaning är en del av det operativa personskyddsarbetet. Vi är utbildade och specialister på att jobba dolt och utvecklar hela tiden spaningstekniker för att jobba med så låg profil som är möjligt. Vi är i skyddspersonens närhet utan att omgivningen, eller skyddspersonen vet att vi är där.

 • Våra spaningsmetoder är utvecklade och välbeprövade

 • Vi upptäcker avvikande mönster och ingriper snabbt

 • Vårt spaningsarbete inkräktar inte på skyddspersonens integritet

 • Effektivt och säkert alternativ till traditionellt personskydd

 • Lång erfarenhet från relevanta bakgrunder inom t.ex. Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Säkerhetsbranschen.

2Secure har lång erfarenhet inom personskydd från privat och offentlig sektor

Varför vårt personskydd?

Våra seniora personskyddsväktare har mångårig erfarenhet inom både offentliga och privata sektorn, vilket ger dig en hög nivå av professionalism och kompetens.

 • Helhetslösning för personskydd, inklusive skräddarsydda säkerhetsstrategier, professionell personal och kontinuerlig anpassning efter hotbilden

 • Vårt team har expertkunskap inom kvalificerad Första Hjälpen L-ABCDE, vilket garanterar att du är i säkra händer vid eventuella nödsituationer.

 • Vi säkerställer att du får den högsta nivån av skydd i en ständigt föränderlig säkerhetsmiljö.

Vanliga frågor om omvärldsanalys

Vad är personskydd?

Personskydd är en form av säkerhetsåtgärd som innebär att en eller flera tränade och erfarna säkerhetspersoner skyddar och säkrar en individ från potentiella hot eller risker. Personskydd kan användas för att skydda olika typer av personer, såsom kändisar, politiker, företagsledare, höga tjänstemän, diplomater eller andra personer som anses ha en hög risk för att bli utsatta för hot eller våld.

Vilka typer av hot kan kräva personskydd?

Hot som kan kräva personskydd kan vara allt från potentiella attacker, kidnappning, utpressning, trakasserier, eller andra farliga situationer där en persons säkerhet är hotad. Det kan även inkludera hot från stalkers, våldsamma förövare, eller personer med kriminell avsikt.

Vilka är de vanligaste metoderna för personskydd?

De vanligaste metoderna för personskydd kan inkludera:

Fysiskt skydd: Det kan innefatta att ha tränade säkerhetspersonal (livvakter) som följer och skyddar den utsatta personen i olika situationer.

Riskbedömning och säkerhetsplanering: Det innefattar att identifiera och utvärdera potentiella hot och utforma en plan för att minimera riskerna och maximera säkerheten.

Övervakning: Det kan inkludera användning av tekniska lösningar som kameror, alarmsystem eller annan övervakning för att detektera hot och förebygga farliga situationer.

Resesäkerhet: Det kan innefatta säkerhetsrutiner och skydd under resor, både nationellt och internationellt, för att minimera riskerna vid förflyttning.

Utbildning och träningsprogram: Det kan inkludera att utbilda den utsatta personen och eventuell säkerhetspersonal i hur man agerar i hotfulla situationer och att hantera säkerhetsrisker på ett effektivt sätt.

Vad är en skyddstransport?

En skyddstransport är en planerad och organiserad förflyttning av en eller flera personer med målet att säkerställa deras fysiska säkerhet och integritet under transporten. Skyddstransporter används oftast för att skydda högriskpersoner, såsom politiker, kändisar, affärsmän eller andra personer som anses vara i fara på grund av sitt yrke, status eller andra omständigheter. Syftet med en skyddstransport är att säkerställa säkerheten för den eller de personer som transporteras och att minimera risken för att de blir utsatta för fara eller hot under förflyttningen.

Vad menas med personskydd?

Personskydd hänvisar till åtgärder och rättigheter som syftar till att skydda en persons integritet, säkerhet och privatliv. Det kan inkludera att skydda en persons fysiska och psykiska hälsa, privatliv, personliga information, och att förhindra kränkningar såsom trakasserier, hot, övergrepp, eller diskriminering. Personskydd kan vara en grundläggande mänsklig rättighet och regleras vanligtvis genom nationell och internationell lagstiftning. Det kan också omfatta åtgärder som vidtas av myndigheter, organisationer eller enskilda personer för att säkerställa att en persons rättigheter och säkerhet respekteras och bevaras i olika sammanhang, såsom i hemmet, på arbetsplatsen, i samhället eller online.

Vem har rätt till personskydd?

Personskydd är en grundläggande rättighet som normalt sett gäller för alla människor, inklusive offentliga personer och offer för brott. Även särskilt sårbara personer kan ha särskilda rättigheter till personskydd. Personskydd är en rättslig term som hänvisar till skyddet av en persons integritet, säkerhet och privatliv. Generellt sett har alla människor rätt till personskydd enligt internationella mänskliga rättigheter och nationell lagstiftning. Det kan finnas olika rättigheter och skydd som gäller beroende på jurisdiktion och omständigheter.

Hur länge behöver jag personskydd?

Varaktigheten av personskydd kan variera beroende på hotets natur och den utsatta personens behov. Det kan vara en temporär åtgärd vid specifika hot eller risker, eller det kan vara en långsiktig åtgärd för personer som alltid är utsatta för hot eller risker.

Vem får utföra skyddstransporter?

Skyddstransporter utförs vanligtvis av professionella säkerhetsföretag eller specialiserade säkerhetsenheter som är auktoriserade och licensierade att utföra sådana tjänster. Dessa företag och enheter kan ha utbildad och erfaren personal som är specialiserade på personskydd och som kan tillhandahålla adekvat säkerhet för de personer som transporteras.

Är du i behov av personskydd?

Då kanske du även är i behov av någon av vår relaterade tjänst: