Säkerhetsgenomgång

Tjänsten Säkerhetsgenomgång innebär en genomlysning av olika säkerhetsområden där risker och sårbarheter mäts mot 2Secures Best Practice.

Tjänstebeskrivning

Vi granskar de viktigaste säkerhetsområdena för dig och din familj gentemot 2Secures Best Practice. Granskningen genomförs av två konsulter under tre timmar hemma hos er, där familjens risker och sårbarheter belyses.

Syftet är att familjen, efter genomgången, genom kunskap ökar sin säkerhetsmedvetenhet och upplever en högre grad av trygghet.

    Kontaktpersoner

    Är ni i behov av en säkerhetsgenomgång?

    Då kanske ni även är i behov av någon av våra andra tjänster: