Dataräddning

Med hjälp av beprövade metoder och avancerade forensiska verktyg kan vi hjälpa dig att rädda data från dina enheter så som dator, mobil och USB-lagring. Vi utför dataräddning, där vi har möjlighet att återskapa raderade och förlorade filer med stor träffsäkerhet från alla tänkbara enheter oavsett om det är viktiga dokument, bevismaterial eller semesterbilder. 

Vi räddar förlorad data

När olyckan är framme och lagringsenheten slutar fungera eller blir skadad är det inte alltid enkelt att själv rädda det man sparat. I vårt digitalforensiska center utför vi dataräddning, datasäkring och forensiska analyser, och en del av dessa processer innefattar ofta att vi återskapar skadade eller försvunna filer. När vi utför dataräddning på dina enheter sker detta med största möjliga säkerhet. Den data som räddas eller återställs lagras fysiskt i vår säkerhetsklassade miljö, och kommer aldrig i kontakt med molntjänster eller internet. På så sätt kan ni vara säkra på att er data endast hanteras och kan ses av våra digital forensiska experter.

2Secure hjälper dig med utredningar och digital forensik

Återskapa förlorade filer

Med stor träffsäkerhet har vi möjlighet att rädda data från alla tänkbara lagringsytor. Vi hjälper dig att återskapa filer från bland annat dessa enheter:

 • Mobiltelefon och surfplatta
 • Bärbar eller stationär dator

 • Hårddisk/SSD

 • USB-lagring

 • Minneskort

2Secure hjälper dig med dina digitala utredningar

Varför välja oss?

Vi bearbetar och analyserar data på ett rättssäkert, objektivt, spårbart, certifierat och digital forensiskt vedertaget sätt.

 • Världsledande verktyg
 • Väl utformade och verifierade processer

 • Klassificerad miljö med hög säkerhet
 • Forensiska experter med lång erfarenhet

 • Snabb ärendehantering och återkoppling

Vilka är de vanligaste misstagen vid dataräddning?

 • Fortsatt användning av den drabbade enheten.

 • Felaktig användning av dataräddningsverktyg eller programvara.

 • Att försöka öppna eller reparera en fysiskt skadad lagringsenhet utan korrekt kunskap eller utrustning.

 • Brist på backup av viktiga data innan dataräddningsförsök.

 • Felaktig bedömning av omfattningen av dataförlusten och brist på en plan för återställning.

 • Att inte söka professionell hjälp från erfarna dataräddningsexperter om det behövs.

 • Att ignorera försiktighetsåtgärder för att undvika statisk elektricitet och andra miljöfaktorer som kan påverka lagringsenheternas integritet.

 • Att inte säkerhetskopiera räddade data på en annan plats efter återställning för att undvika framtida förlust.

 • Att förlita sig enbart på ett enda dataräddningsförsök utan att utföra flera olika metoder för att maximera chansen att återställa data.

 • Brist på dokumentation och spårning av alla åtgärder som utförs under dataräddningsprocessen, vilket kan göra det svårt att återställa en tidigare utförd åtgärd om det behövs.

Vanliga frågor gällande dataräddning

Vad är dataräddning?

Dataräddning är processen för att återställa förlorade, raderade, korrupta eller otillgängliga data från olika elektroniska lagringsmedia, såsom hårddiskar, SSD-enheter, USB-enheter, minneskort, och andra typer av digitala lagringsenheter. Dataräddning kan vara nödvändig i olika situationer till exempel när data har raderats av misstag eller när en lagringsenhet har kraschat eller blivit skadad.

Är det vanligt med dataräddning?

Ja, dataräddning är en relativt vanlig tjänst som används när man behöver återställa data från skadade eller otillgängliga lagringsenheter.

Kan ni rädda data från alla typer av enheter?

Vi har möjlighet att plocka ut information från alla typer av enheter och minneskort.

Kan ni återställa viktiga raderade dokument?

Många faktorer påverkar vilken typ av data som kan återställas, det är från ”case to case”.

Kan ni rädda filer från kraschade enheter?

I de flesta fallen kan vi återställa och rädda filerna på enheten.

Vilka datafiler kan man återskapa?

Med hjälp av dataräddningstekniker kan olika typer av datafiler potentiellt återskapas från olika elektroniska lagringsmedia. Det kan inkludera, men är inte nödvändigtvis begränsat till:

Dokumentfiler: Textdokument, kalkylblad, presentationer, PDF-filer och andra filer skapade med ordbehandlingsprogram, kalkylbladsprogram, presentationsprogram och liknande.

Bildfiler: JPEG-, PNG-, TIFF- och andra bildfiler som används för fotografier, bilder, grafik och andra visuella element.

Videofiler: MP4-, AVI-, MOV-, och andra videofiler som används för att lagra videomaterial och filmer.

Ljudfiler: MP3-, WAV-, FLAC-, och andra ljudfiler som används för att spela upp ljud och musik.

Arkivfiler: ZIP-, RAR-, TAR-, och andra arkivfiler som används för att komprimera och packa upp filer och mappar.

E-postfiler: PST-, OST-, EML-, och andra filer som används av e-postprogram för att lagra e-postmeddelanden och bilagor.

Databasfiler: SQL-, MDB-, och andra databasfiler som används för att lagra strukturerad data, såsom kundregister, bokföringsdata och liknande.

Programfiler: exe-, dll-, och andra filer som används för att installera och köra programvara.

Det är viktigt att notera att möjligheten att återskapa datafiler kan variera beroende på flera faktorer, såsom typen av lagringsmedia, graden av skada eller korruption på lagringsenheten.

Hur går en dataräddning till?

Här är en allmän översikt över stegen som kan ingå i en dataräddningsprocess:

Diagnos och utvärdering: Det första steget är att diagnostisera och utvärdera det skadade lagringsmediet för att bedöma omfattningen av skadan och att bestämma vilken metod eller teknik som är lämplig för att utföra dataräddning. Detta kan innefatta att utföra en grundlig analys av lagringsmediet med hjälp av specialverktyg och programvara för att identifiera skadade sektorer, logiska fel, eller andra problem.

Återställningsplan: Baserat på utvärderingen skapar dataräddningsspecialisten en återställningsplan som kan inkludera olika metoder och tekniker för att återställa data från det skadade lagringsmediet. Detta kan innefatta att använda specialverktyg, programvara och teknisk expertis för att hantera specifika problem, såsom att reparera skadade filsystem eller återskapa raderade filer.

Dataåterställning: Efter att återställningsplanen har fastställts, påbörjas själva processen för att återställa data från det skadade lagringsmediet. Detta kan inkludera att använda specialverktyg och programvara för att kopiera data från den skadade enheten till en annan säker lagringsenhet, såsom en extern hårddisk eller ett annat lagringsmedium. Det kan också innefatta att utföra logisk eller fysisk återställning av data, beroende på skadans natur och komplexitet.

Kvalitetskontroll: Efter att data har återställts utförs en noggrann kvalitetskontroll för att verifiera att återställda data är korrekta och fullständiga. Detta kan innefatta att jämföra de återställda data med originaldata och att kontrollera att alla filer och mappstrukturer är i ordning.

Leverans av återställd data: När dataräddningsprocessen är klar och kvalitetskontrollen är godkänd, kan de återställda data levereras till klienten enligt överenskommen metod, såsom på en ny lagringsenhet, via säkerhetskopiering i molnet eller på annat sätt.

Återställer ni data för server och RAID konfiguration?

Nej, vi fokuserar på personliga enheter så som telefoner, datorer och USB-stickor.

Kan ni rädda filer från förstörda enheter?

Ofta är svaret ja, men är enheten så fysisk skadad att lagringsytan är förstörd kan det vara svårt. 

Kan ni rädda filer från en enhet som slutat fungerar?

Vi kan inte laga din enhet, men med stor sannolikhet kan vi rädda dina filer. 

Är ni i behov av dataräddning?

Då kanske ni även är i behov av någon av våra andra digitala tjänster: