Krisberedskap

Grunden till god krisberedskap handlar om upprättande av rutiner och handlingsplaner. Vi hjälper kommuner, organisationer och företag att utveckla planer och utbilda anställda inom krisberedskap och krisledning.

Ledningssystem

Det enskilt vanligast förekommande problemet för en organisation vid hanteringen av en större oönskad händelse är att organisationen inte har tydliga ledningsförhållanden, uppdrag och mandat. Detta kommer sig av att man inte har etablerat ett tydligt och genomarbetat ledningssystem för organisationens krisberedskap.

Rutiner och kommunikation

Grunden till god krisberedskap är krisledning: Det vill säga upprättandet och efterlevnad av de rutiner och handlingsplaner som behövs för att under ordnade former leda en organisation genom en kris.

Att kunna kommunicera tydligt, både inom den egna organisationen och med omvärlden, är avgörande. Genom kommunikationen och sitt agerande skapar organisationen förtroende och signalerar att man gör det som krävs för att ta sig ur krisen. Att krisberedskap och krisledning fungerar skapar trygghet.

Vi hjälper er att utveckla de handlingsplaner, rutiner och förmågor som behövs för att framgångsrikt ta er genom krisen.

Ledningsförmåga

Att framgångsrikt leda en organisation, både i vardagen och genom kriser, ställer krav på såväl utövaren som organisationen. Vi säkerställer att de personer som ingår i ledningsorganisationen får de personliga kunskaper som krävs för att agera effektivt inom upprättade krisledningsstrukturer och krisberedskap.

Utbildar i beprövad kunskap

Att etablera rutiner och styrdokument är viktigt, men för att få god effekt behöver organisationen även utbilda sina ledare i krisberedskap och krisledning. Tjänsten syftar till att skapa ledningsförmåga hos de anställda. Våra konsulter utbildar och övar era anställda i beprövade metoder, tekniker och processer för att utveckla ett gott ledarskap inom organisationen.

Styrel

I de fall Sverige upplever eleffektbrist så måste vissa användare fortsatt kunna verka utan avbrott för att förhindra allvarliga samhällskonsekvenser. Statliga myndigheter, länsstyrelser, kommuner och privata aktörer arbetar därför tillsammans för att identifiera och möjliggöra prioritering av dessa samhällsviktiga elanvändare vid en manuell förbrukningsfrånkoppling. Detta arbete går under namnet Styrel.

En del av Styrel handlar om att alla nätägare, i enlighet med Svenska kraftnäts föreskrifter, ska ha utrustning för frånkoppling av elförbrukning och ellagen ger Svenska kraftnät rätten att därigenom kunna beordra manuell förbrukningsfrånkoppling. När detta sker är det upp till den lokala nivån att fastställa vilken förbrukning och vilka elanvändare som ska kopplas bort. Det är också upp till den lokala nivån att bestämma rotationsrutiner för att cirkulera frånkopplingen. Alla dessa åtgärder, som har arbetats fram under namnet Styrel, vidtas för att minska de skadliga följderna vid omfattande elavbrott och skapa förutsättningar för att snabbare återgå till en normal elförsörjning.

​Ledningsstöd vid uppkommen händelse

Ibland räcker organisationen inte till. Anledningarna till det kan vara många. Vi kan då erbjuda våra tjänster som en ledningsstödresurs och/eller ledningsstöd till er organisation.

Med omfattande erfarenheter av krisledning, ledningsstöd och ledning under svåra förhållanden, både praktiskt och som utbildare, kan våra konsulter ansluta som ledningsstöd till er stab vid uppkomna händelser. Ni besitter kunskap och kompetens avseende er organisation, vi besitter kunskap och kompetens avseende att leda komplexa processer. Tillsammans kan vi upprätta en effektiv stab ad-hoc.

Kontaktpersoner

Är ni i behov av krisberedskap?

Då kanske ni även är i behov av någon av våra andra krisförberedande tjänster: