Riskanalys

Vi hjälper våra kunder med riskanalys genom att ta reda på hotbilden, innan åtgärder sätts in. På det viset blir den tekniska och fysiska säkerheten rätt dimensionerad.

Riskanalys för rätt säkerhet

En riskanalys görs för att ta reda på hotbilden, identifiera sårbarheterna och värdera konsekvenserna av ett riskutfall. Med riskanalysen som grund kan vi dimensionera det fysiska och tekniska skyddet. Det är inte ovanligt att olika säkerhetslösningar från olika leverantörer inte alls tar hänsyn till den aktuella risken, vilket betyder att de många gånger är överdimensionerade, och inte sällan alldeles för dyra. Ibland kan de också vara underdimensionerade och inte ge ett adekvat skydd.

Med en riskanalys får vi klarhet i detta.