Start / Fysisk säkerhet / Riskanalys

RISKANALYS

Vi hjälper kunder med riskanalys som syftar till att klargöra säkerhetsmässig kontext och hotbild för verksamheten. Därefter stödjer vi våra kunder med att ta fram en åtgärdsplan med relevanta lösningar på de GAP som riskanalysen lyfter upp. Vill du ha hjälp att göra en riskanalys som hjälper dig fatta rätt beslut om åtgärder?

Fördelen med riskanalys för fysisk säkerhet

Det är inte ovanligt att säkerhetslösningar inte alls tar hänsyn till den aktuella risken eller verksamhetens förutsättningar vilket innebär att de många gånger är överdimensionerade och kostsamma och i värsta fall inte används och anses som ett hinder. Med regelbundna riskanalyser säkerställer vi att skyddet är adekvat och ger en trygghet för dig och ditt företag. I dessa analyser tittar vi både utifrån att förebygga att det händer men också att minimera skadans omfattning. Tekniken måste gå hand i hand med människan och verksamheten som ska skyddas.

Skräddarsydd riskanalys

En riskanalys måste alltid ta hänsyn till företagets unika situation och unika behov.

 • Vi anpassar vår analys till verksamheten och eventuella interna och externa krav. Detta innebär att ni får en unik riskanalys skräddarsydd efter era behov.

 • Riskanalysen mynnar ut i konkreta åtgärdsförslag till er.

 • Genom att använda våra konsulter kan åtgärderna hanteras utan att verksamheten behöver tappa fokus på kärnverksamheten.

Varför välja oss?

Våra konsulter har relevant utbildning och bakgrund samt bred erfarenhet att arbeta med fysisk säkerhet.

 • Vi ser helheten.

 • Vi utför uppdrag över hela Sverige så vi är alltid nära er.

 • Majoriteten av våra konsulter har polisiär eller militär bakgrund.

 • Flertalet av våra konsulter har erfarenhet från att ha varit säkerhetschefer för privat eller offentlig sektor.

 • Då vi har ett stort antal konsulter med olika spetskompetens kan vi anpassa så ni får bästa stödet utifrån just era behov och er verksamhet.

Verksamhetsförändring eller ny verksamhetsplan? 

Företag och organisationer gör regelbundet förändringar, det är en naturlig del av att utvecklas. Det man dock inte alltid tänker på att verksamhetsförändringar och nya verksamhetsplaner även kan medföra förändrad hotbild. Det är därför viktigt att man regelbundet genomför riskanalyser så man kan se risker tidigt och vidtaga åtgärder så att verksamheten ej blir lidande. Därför ser vi stor vinning för företag att systematik skapas även i detta arbete. Vi rekommenderar att dessa riskanalyser genomförs årligen i linje med ny verksamhetsplan och budget.

 • Regelbundna analyser

 • Riskanalyser i samband med ny verksamhetsplan och budget

 • Riskanalyser i samband med förändrade förhållanden i omgivningen

Är ni i behov av en riskanalys?

Då kanske ni är i behov av någon av våra andra stöttande tjänster: