Bakgrundskontroller

Har du rätt beslutsunderlag inför rekrytering och förvärv? Har du rätt information om dina affärsrelationer? Med en bakgrundskontroll stärker du chanserna till rätt beslut.

Ikon Rekrytering

Rekrytering

Vi utför bakgrundskontroller på olika nivåer, och över hela världen, beroende på vilken position kunden ska tillsätta. Ju större inflytande och insyn i organisationen den nya medarbetaren kommer att ha ju mer omfattande kommer kontrollen att vara. 

 • Ledningsgrupper
 • VD/Styrelse
 • Bolagsstyrelser
 • Personal
Ikon Förvärv

Förvärv

Ett förvärv av ett företag eller fusion av två företag är en stor och strategiskt viktig affär. Kanske ska befintliga ägare och/eller lednings­personer följa med i förvärvet? Framtagen informations­inhämtning sammanställs och analyseras i syfte att ge er underlag inför er fortsatta process.

 • Due Diligence
 • Mergers and Acquisitions
Ikon Affärsrelationer

Affärsrelationer

Flertalet företag och organisationer har många samarbetspartners och leverantörer. Men vem är det du gör affärer med? Är din nya franchisetagare, samarbetspartner eller underleverantör lämplig att representera ert varumärke? 

 • Externa konsulter
 • Inhyrd personal
 • Outsourcing
 • Leverantörer
 • Franchise

Bakgrundskontroll vid rekrytering

När vi jobbar med rekrytering är vi transparenta med kandidaterna och vi sköter interaktionen med kandidaten direkt, vilket ger trygghet för alla parter. Vi erbjuder dessutom våra kunder ett möte fysiskt eller digitalt för att gå igenom rapporterna.

De delar vi tittar på är personalia, ekonomi, bolagsengagemang, rättsärenden, cv samt exponering i media och på internet. Vi inhämtar information i Sverige och i ett femtiotal andra länder. Informationen sammanställs, analyseras och presenteras i rapportformat med rekommendation.

Information
Vi inhämtar information i Sverige och i ett femtiotal andra länder. Informationen sammanställs, analyseras och presenteras i rapportformat med rekommendation.

Rapporter
Våra rapporter anpassas efter vilka risker som följer med befattningen. Rapporten ger ett tydligt beslutsunderlag för att ni skall kunna ta ett väl grundat beslut inför en eventuell anställning. Rapporten består av analyserad information samt rekommendationer kring fortsatt hantering av kandidaterna. Rapporten levereras och hanteras säkert i vår portal.

Lagar och regler
Vi är helt förenliga med GDPR. Vi är medlemmar i branschorganisationen BKF, Bakgrundskontrollföretagen.

Leverans
Med våra olika tjänster, Grund, Bas, Fördjupad Bas och Ledning, som utgångspunkt, samarbetar vi och anpassar oss efter dina behov.

Förvärv

I vårt team har vi 20 heltidsanställda, jurister, ekonomer och HR-utbildade konsulter, som har sitt fokus på enbart bakgrundskontroller inför förvärv. Med vår hjälp får du information som hjälper dig ta kloka och affärsmässiga beslut.

Affärsrelationer

Vem står bakom städbolaget som vistas i era lokaler? Har de tillgång till samtliga nycklar, koder och befinner sig dessutom i era lokaler utanför er ordinarie arbetstid? Använder ni externa konsulter eller inhyrd personal? Hur hanterar de bakgrundskontroller av sin personal? Har ni outsourcat delar av er verksamhet, till vem/vilka? Hur ser era underleverantörers ekonomiska åtaganden ut?

Kontroll
Här finns mycket som man behöver ha kontroll och vetskap om. Vi gör även tillägg av annan information som är relevant för våra kunders specifika behov.

Kloka beslut
I vårt team har vi 20 heltidsanställda, jurister, ekonomer och HR-utbildade konsulter, som har sitt fokus på enbart bakgrundskontroller. Med vår hjälp får du information som hjälper dig ta kloka och affärsmässiga beslut.

Vad är en bakgrundskontroll?

Enligt de undersökningar riktade till personalchefer som Stockholms Handelskammare utför varje år, är det mycket vanligt att företag utför bakgrundskontroller inför nyrekryteringar av personal. Vid en närmare granskning visar det sig att företagen har mycket olika uppfattningar av vad en bakgrundskontroll innebär. Vissa nöjer sig med att beställa ett utdrag ur belastningsregistret, andra låter de arbetssökande genomgå en personlighetstest.

Syfte

En bakgrundskontroll handlar om att verifiera de uppgifter den sökande lämnat, alltså dennes cv, samt att samla in den offentliga information som finns att tillgå om personen.

Bedömning
Vi bedömer aldrig huruvida en kandidat är lämplig eller ej för tjänsten utifrån ett kompetensperspektiv. Vi bedömer enbart om det kan finnas framtida risker oavsett om det gäller rekrytering eller att ingå någon typ av affärsrelationer eller förvärv.

Varför välja oss?
 • Vi följer strikt nya dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller inom hela EU.
 • Vår samlade erfarenhet och vår samlade kompetens avseende bakgrundskontroller är unik på marknaden.
  I vårt team har vi 20 heltidsanställda, jurister, ekonomer och HR-utbildade konsulter, som har sitt fokus på enbart bakgrundskontroller.
 • Våra grundliga kvalitetsgranskningar ger dig ett tryggt underlag för beslut.
 • Vi är transparenta med kandidaterna och vi sköter interaktionen med kandidaten direkt, vilket ger trygghet för alla parter.
 • Vi erbjuder våra kunder ett möte fysiskt eller digitalt för att gå igenom rapporterna.
 • Vi arbetar över hela världen.

”Vårt samarbete med 2Secure ger oss en värdefull möjlighet att säkerställa information om våra kandidaters bakgrund i ett tidigt skede. Vi uppskattar 2Secures leveranssäkerhet och professionella återkoppling, både skriftlig och muntlig.”

Sandra Körner, HR-koordinator, Eskilstuna Energi & Miljö

Vi har arbetat med 2Secure och bakgrundskontroller sedan vi grundades 2016. Vi uppskattar stort det samarbete vi byggt upp tillsammans med 2Secure. Viktiga och helt avgörande faktorer för oss och vårt företag är att vi har en samarbetspartner som förstår vår verksamhet, levererar med kvalitet, säkerhet och snabbhet och slutligen är ett framåtlutat företag – allt detta lever 2Secure upp till.

Anna Lannerhjelm VD och Maria Brisheim VVD, MPYA Finance AB

Vi fick snabbt förtroende för 2Secure. Lyhördheten och deras vilja att utveckla oss gjorde att vi valde att samarbeta med 2Secure. Med stöd av dem har vi utvecklat och implementerat våra processer för bakgrundskontroller på företaget. De har följt oss från starten och de levererar med kvalitet, är serviceinriktade och professionella. 2Secures produkter och tjänster ligger väl i linje med vårt sätt att arbeta och stärker oss som företag ytterligare.

Gabrielsson och Gabriella Söderlund, Ledarförsörjning, Skanska Sverige AB

”2Secures kompetens är till stor nytta i mitt arbete som säkerhetschef. Jag får professionell hjälp och är mycket nöjd med deras tjänster”

Vincent Lindström, Säkerhetschef, Tutus Data AB

Ett urval av våra kunder