Start / Personalsäkerhet / Bakgrundskontroller

Bakgrundskontroller inför rekrytering och förvärv

Har du rätt beslutsunderlag inför rekrytering och förvärv? Har du rätt information om dina affärsrelationer? Med en bakgrundskontroll stärker du chanserna till rätt beslut.

Verifiera uppgifter med bakgrundskontroller

Vi bedömer framtida risker med att ingå någon typ av affärsrelation, göra ett förvärv eller rekrytera en individ. Det kan handla om allt från att verifiera ett CV, till att göra bakgrundskontroller av underleverantörer och deras ägarstruktur i flera led.
Bakgrundskontroll vid rekrytering

BAKGRUNDSKONTROLL VID REKRYTERING

Vi utför bakgrundskontroller på olika nivåer, och över hela världen, beroende på vilken position kunden ska tillsätta. Ju större inflytande och insyn i organisationen den nya medarbetaren kommer att ha ju mer omfattande kommer kontrollen att vara.

 • Ledningsgrupper
 • VD/Styrelse
 • Bolagsstyrelser
 • Personal

Bakgrundskontroll vid förvärv

BAKGRUNDSKONTROLL VID FÖRVÄRV

I vårt team har vi 25 heltidsanställda, jurister, ekonomer och HR-utbildade konsulter, som har sitt fokus på enbart bakgrundskontroller inför förvärv. Med vår hjälp får du information som hjälper dig ta kloka och affärsmässiga beslut.

 • Due Diligence
 • Mergers and Acquisitions

HUR FUNGERAR BAKGRUNDSKONTROLL VID REKRYTERING OCH FÖRVÄRV

När vi jobbar med rekrytering är vi transparenta med kandidaterna och vi sköter interaktionen med kandidaten direkt, vilket ger trygghet för alla parter.

Vi erbjuder dessutom våra kunder ett möte fysiskt eller digitalt för att gå igenom rapporterna. De delar vi tittar på är personalia, ekonomi, bolagsengagemang, rättsärenden, cv samt exponering i media och på internet.

 • Vi inhämtar information i Sverige och i ett femtiotal andra länder. Informationen sammanställs, analyseras och presenteras i rapportformat med rekommendation.
 • Våra rapporter anpassas efter vilka risker som följer med befattningen. Rapporten ger ett tydligt beslutsunderlag för att ni ska kunna ta ett väl grundat beslut inför en eventuell anställning. Den består av analyserad information och rekommendationer kring fortsatt hantering av kandidaterna, och levereras och hanteras säkert i vår portal.
 • Vi är helt förenliga med GDPR.
 • Vi är medlemmar i branschorganisationen BKF, Bakgrundskontrollföretagen.
 • Med våra olika tjänster, Grund, Bas, Fördjupad Bas och Ledning, som utgångspunkt, samarbetar vi och anpassar oss efter dina behov.
Bakgrundskontroll för affärsrelationer

BAKGRUNDSKONTROLL FÖR AFFÄRSRELATIONER

Vem står bakom städbolaget som vistas i era lokaler? Har de tillgång till samtliga nycklar och koder? Använder ni externa konsulter eller inhyrd personal? Har ni outsourcat delar av er verksamhet, till vem/vilka? Hur ser era underleverantörers ekonomiska åtaganden ut?

 • Externa konsulter
 • Inhyrd personal
 • Outsourcing
 • Leverantörer
 • Franchise

VI KAN BEHANDLA UPPGIFTER OM LAGÖVERTRÄDELSER

Som första företag inom säkerhetsbranschen har vi beviljats tillstånd av IMY, Integritetsskyddsmyndigheten, att i bakgrundskontroller få behandla personuppgifter om lagöverträdelser. Det i sin tur gör våra bakgrundkontroller helt kompletta och relevanta för både kund och kandidat.

 • Bakgrundskontroller vi utför är säkra och förenliga med GDPR

 • Vi stärker skyddet för den kontrollerade personens rättigheter

 • Bättre beslutsunderlag i din rekryteringsprocess eller affär

 • IMY bekräftar riktigheten i 2Secures processer

Varför välja oss för bakgrundskontroller?

I vårt team har vi 25 heltidsanställda, jurister, ekonomer och HR-utbildade konsulter, som har sitt fokus på enbart bakgrundskontroller.

 • Vi följer strikt nya dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller inom hela EU.
 • Vår samlade erfarenhet och vår samlade kompetens avseende bakgrundskontroller är unik på marknaden.
 • Våra grundliga kvalitetsgranskningar ger dig ett tryggt underlag för beslut.
 • Vi är transparenta med kandidaterna och vi sköter interaktionen med kandidaten direkt.
 • Vi erbjuder våra kunder ett möte fysiskt eller digitalt för att gå igenom rapporterna.
 • Vi arbetar över hela världen.

Ett urval av våra kunder

Acast
Fasadgruppen
Heba
System Air
Eskilstuna Energi och Miljö
YrkesAkademin
MPYA Finance
Procuritas