Kontrollerar risk Skapar trygghet

I partnerskap med företag, myndigheter och privatpersoner arbetar vi för att kontrollera risk och därigenom skapa en säker, trygg, livskraftig och utvecklande miljö för människor, information, tillgångar och idéer. Välkommen till säkerhet för företag. 

RISKTRENDER

2023

Våra analytiker har identifierat fyra globala risktrender som kommer att prägla 2023. 

Säkerhetsskydd

Nya direktiv

Alla kommuner ska innan den 31 december 2022 genomfört en förnyad säkerhetsskyddsanalys. 

JORDBÄVNINGEN

Turkiet

Våra analytiker övervakar utvecklingen i Turkiet. Vi samarbetar med partners på plats för att bedöma situationen.

Efterfrågade tjänster och utbildningar

Ikon Bakgrundskontroll - Screening

Personalsäkerhet

BAKGRUNDSKONTROLLER
Ikon Följa upp - Omvärldsanalys - GRC

Informationssäkerhet

STRATEGISK INFORMATIONSSÄKERHETSANALYS
Ikon Utredning

Utredning och Digital forensik

UTREDNINGAR
Ikon Incidenthantering

Personalsäkerhet

INCIDENTHANTERING
Ikon Fysisk & digital utbildning

Fysisk och digital utbildning

PÅGÅENDE DÖDLIGT VÅLD
Ikon Fysisk & digital utbildning

Fysisk och digital utbildning

HOT OCH VÅLD
Ikon Fysisk & digital utbildning

Fysisk och digital utbildning

AKUTSJUKVÅRD
Ikon Fysisk & digital utbildning

Fysisk och digital utbildning

PERSONSÄKERHET FÖR FÖRTROENDEVALDA

STRATEGISKT SÄKERHETSARBETE

Våra experter hjälper företag att sänka sin riskexponering, utveckla och implementera en väl fungerande styrning och ett strukturerat säkerhetsarbete. 

Så här arbetar 2secure

Ikon Ccritical asset Fokus Identifiera

Identifiera

Genom analyser identifierar vi risker och hot för att kunna vidta rätt åtgärder.

Ikon Förebygga

Förebygga

Vi förebygger riskutfall genom att åtgärda sårbarheter och bygga motståndskraft.

Ikon Efterleva

Efterleva

Vi följer upp och kontrollerar att säkerhetsåtgärder fungerar och att de ger avsedd effekt.

Ikon Agera

Agera

Vi stöttar våra kunder vid säkerhetsincidenter. Dygnet runt och året om – i hela världen.