Fysisk säkerhet

2Secure arbetar oberoende av leverantörer och tar fram integrerade säkerhetslösningar till nybyggda eller ombyggda lokaler dimensionerade utifrån rådande hotbild. Dels för tekniskt skydd såsom larm, CCTV och tillträdessystem, dels för fysiskt skydd, som till exempel skalskydd och förstärkning av dörrar. Vill du ha en oberoende genomlysning av ert säkerhetsbehov utifrån en hotbildsanalys?

Våra TJÄNSTER

Ikon Projektledning
PROJEKTLEDNING AV ÅTGÄRDER
Ikon Critical asset - Fokus Identifiera - Besiktning - Red team
BESIKTNING
Ikon Utredning
RISKANALYS

Så här arbetar vi med fysisk säkerhet:

  1. Vi gör en hotbildsanalys för att fastställa hotbilden.
  2. Vi identifierar de regulatoriska krav som måste efterlevas.
  3. Vi gör en säkerhetsprojektering. Vilka fysiska och tekniska skydd behövs med tanke på hotbilden och kraven?
  4. Vi tar fram ett förfrågnings- och upphandlingsunderlag.
  5. Vi hjälper våra kunder att granska, utvärdera och välja inkommande bud.
  6. Vi övervakar att installationen sker på rätt sätt, i enlighet med anbudet och att den fungerar som den ska.
  7. Vi är med i slutbesiktningen av anläggningen.
Vill du ha hjälp med en säkerhets­entreprenad?