Start / Fysisk säkerhet

Fysisk säkerhet

Förenklat kan man beskriva fysisk säkerhet som ett system av personal, rutiner, byggnadsteknik och säkerhetsteknik som tillsammans upptäcker, försvårar och hanterar obehörigt tillträde och skadlig inverkan. Vi hjälper våra kunder till en trygg och säker arbetsmiljö som motsvarar alla kravställningar och som är anpassad till verksamheten. Vårt mål är att säkerheten ska vara en tillgång och inte upplevas som ett hinder.

Fysisk säkerhet skapar trygghet och säkrar värde

En säker arbetsmiljö anpassad för en specifik verksamhet skapar trygghet. Men det räcker inte med att bara tänka på skalskyddet, utan man måste också säkerställa den inre miljön. Ska alla ha tillgång till alla ytor? Svaret blir troligen nej. Som företag måste man säkra den fysiska säkerheten på samma sätt som man resonerar kring behörigheter i olika IT-system.

Ikon Utredning

Riskanalys

$

Riskanalysen syftar till att identifiera vilka oönskade händelser som kan påverka verksamheten och vilka hot och risker vi vill skydda oss mot. ​

Ikon Projektledning

Projektledning

Utifrån en genomförd riskanalys projektleder vi implementationen av skyddsåtgärderna. ​

$
Ikon Critical asset - Fokus Identifiera - Besiktning - Red team

Säkerhetsbesiktning

Vi gör en översyn av befintliga processer och system med syftet att utvärdera befintliga säkerhetsåtgärder i förhållande till behov.

$

Fysisk säkerhet är i ständig utveckling

Nya system introduceras medan de gamla blir omoderna. Nya lösningar för in- och utpassering krävs, och det ställs nya krav från myndigheter och försäkringsbolag i form av lagar, regler, standarder, normer och föreskrifter som måste följas. Med vår erfarenhet hjälper vi er att vara uppdaterade och ha den bästa fysiska säkerheten för just er situation, just nu. Vi kan också vara med i ett tidigt skede, redan då byggnaden eller faciliteten planeras, för att på det viset föreslå lösningar som blir hållbara långsiktigt.
Med vår hjälp kan vi säkerställa:​

  • Fysisk säkerhet för personal och anställda ​
  • Samordning och helhetstänk​
  • Projektering, projektledning, besiktning ​
  • Minska risker och hot​
  • Skapa en trygg arbetsplats

Åtgärderna som vi rekommenderar är alltid förankrade i analys och dimensionerade utifrån rådande hotbild. Vi hjälper er genom hela processen från analys till implementation och slutligen besiktning.

Vill ni öka er fysiska säkerhet?

Då kanske ni är i behov av någon av våra tjänster: