Hot och Våld

I denna webkurs får du lära dig hur du minimerar risken för att hamna i farliga situationer, hur du genomför en riskanalys samt hur du förbereder dig och hanterar en hotfull situation. Vill du boka webkursen?

framtagen av Bonnier Academy i samarbete med 2Secure

Den här kursen är framtagen för att minska risk och bygga trygghet.

I vissa yrken och branscher ingår möten med exempelvis kunder där svåra samtal och diskussioner kan leda till negativa känslor hos kunden. I det fysiska mötet är du som arbetstagare i en utsatt situation.

I den här kursen får du lära dig hur du minimerar risken för att hamna i farliga situationer kopplat till mötet, hur du genomför en riskanalys samt hur du förbereder dig och hanterar en hotfull situation.

Kontaktpersoner