Resiliensanalys

Grundförutsättningen för att nå affärsmål och vara konkurrenskraftig är att bygga resiliens (motståndskraft) mot såväl den egna organisationens eventuella risker, som mot omvärldens risker. Vill ni stärka er motståndskraft mot risker?

Undvik störningar

För att en organisation ska fortsätta utvecklas är det viktiga att ha en långsiktig förmåga att undvika störningar och hantera förändringar.

 

Heltäckande bild

Med Resiliensanalys som verktyg skapar 2Secure, tillsammans med kunden, en heltäckande bild av organisationens aktuella säkerhetsläge, samt en prognos över omvärldens förväntade utveckling utifrån ett antal kritiska påverkansfaktorer.
Resiliensanalys är en unik möjlighet att få insikt och kunskap i organisationens interna risker, samt risker i organisationens närvärld och omvärld.

 

Kontaktpersoner