Start / Fysisk säkerhet / Säkerhetsbesiktning

Säkerhetsbesiktning

När vi genomför en säkerhetsbesiktning utgår vi från den kravbild som finns på verksamheten, exempelvis regulatoriska krav eller försäkringskrav. Därefter gör vi en bedömning av befintliga säkerhetsarrangemang för att bedöma eventuella GAP. Slutligen upprättar vi en rapport med rekommendationer som vi går igenom med dig som kund. Vill du ha hjälp att göra en säkerhetsbesiktning?

Upptäck säkerhetsbrister i tid

Våra konsulter som genomför besiktningar avseende fysisk säkerhet har mångårig erfarenhet av att arbeta med fysisk säkerhet, både som beställare och som konsulter. Med en säkerhetsbesiktning kan man upptäcka brister innan det är försent.​

säkerhetsbesiktning av fastigheter och flerfamiljshus

Fastigheter och flerfamiljshus

Vi hjälper dig att utföra en säkerhetsbesiktning för att identifiera riskfaktorer för brott och ökad otrygghet.

En besiktningsman går igenom:

  • Hela fastigheten.

  • Källare, källardörrar och tvättstugor.

  • Buskage, belysning, portar, garage och miljöstationer.

Säkerhetsbesiktning av kamerabevakning

Kamerabevakning CCTV

Kamerabevakning är som utgångspunkt en känslig typ av personuppgiftsbehandling då den fångar en stor mängd information om enskilda. Den som vill bedriva kamerabevakning måste säkerställa att bevakningen som ska ske är laglig.

  • Innan bevakning påbörjas måste därför flera olika bedömningar göras utifrån ett GDPR-perspektiv.

  • Vi hjälper våra kunder att genomföra bedömningar och upprätta de handlingar som behövs för att kunderna ska följa GDPR.

Svarar skyddet mot de regulatoriska kraven?

Besiktning är en åtgärd där man kontrollerar om det fysiska skyddet är utformat på sådant sätt att det svarar mot de regulatoriska krav som finns för verksamheten. Det kan vara försäkringskrav, krav genom interna regelelverk eller skydd för att efterleva krav enligt säkerhetsskyddslagen. Om vi upptäcker förbättringsåtgärder, sammanställer vi det i en rapport och ger förslag på åtgärder.

  • Mekaniskt inbrottsskydd (exempelvis: dörrmiljöer, intrångsskydd och forceringsskydd.)

  • Tekniska säkerhetssystem

  • Dörr- och beslagsprojektering

  • Utbildningar

Är ni i behov av en säkerhetsbesiktning?

Då kanske ni är i behov av någon av våra andra stöttande tjänster: