Start / Informationssäkerhet / Strategisk informationssäkerhetsanalys

Strategisk informations-säkerhetsanalys

ISO 27000 förklarar vikten av att en organisation fastställer sina informationssäkerhetskrav utifrån en bedömning av risker, externa och interna krav samt egna principer och mål. Det är utgångspunkten i vårt arbete. Vill du ha hjälp med en strategisk informationssäkerhetsanalys?​

Var förberedd

Detta är en tjänst vi tagit fram för organisationen som har fastnat i sitt informationssäkerhetsarbete eller är osäkra på vad som behöver prioriteras för att nå rätt säkerhetsnivå. Vi skapar en grund för ett genomtänkt informationssäkerhetsarbete genom en metodisk inventering utifrån era specifika förutsättningar, risker och krav. 

Verksamhetsanpassad informationssäkerhetsanalys

Verksamhetsanpassad plan

Resultatet levereras i form av en analys och grundelementen för ert fortsätta systematiska informationssäkerhetsarbete, med utgångspunkt i era förutsättningar och er verksamhet:

 • Verksamhetsanpassad policy
 • Förslag på en organisation för informationssäkerhet
 • Struktur för styrande dokument
 • företagsspecifik konsekvensmodell
Satsa på en robust grund

En robust grund

Satsa på att bygga upp en robust grund där ert sätt att arbeta bidrar till att skydda era informationstillgångar. Det ger er en trygghet för att fatta medvetna och strategiska beslut kring ert fortsatta arbete:

 • Riskhantering
 • Informationsklassning
 • Registerförteckning
 • On- och off-boarding av personal

Varför välja oss?

Våra konsulter har alla en gedigen akademisk utbildning, tillsammans med arbetslivserfarenhet från kommunal verksamhet, myndigheter och privat sektor. Vi tror på att en mix av kunskaper och åldrar ger det bästa resultatet i slutändan. Med vår erfarenhet av olika aspekter av informationssäkerhetsarbetet har vi den kompetens som behövs för att kunna hjälpa er vidare och lyckas med ert informationssäkerhetsarbete.

 • Kompetensbredd och flexibilitet
 • Helhetsgrepp på säkerhet
 • Hänsyn till er speciella verksamhet

Är ni i behov av en strategisk informationssäkerhetsanalys?

Då kanske ni även är i behov av våra övriga tjänster inom informationssäkerhet för företag: