Start / Analys / Digital exponeringskontroll

Kontroll av din digitala exponering

2Secures exponeringskontroll ger dig total överblick över hur stor spridning dina känsliga uppgifter på nätet har. Du får en övergripande bild av vad som sägs och skrivs om dig eller ditt företag. Du får total kontroll över din exponering. Vi analyserar riskerna och hjälper dig begränsa spridningen av dina personuppgifter.

  • NSnabb och effektiv hantering
  • NOmfattar all digital media
  • NPersonlig service

Exponeringskontroll för din digitala säkerhet

Digital Exponeringskontroll är en tjänst för dig som vill skydda din digitala integritet och säkerhet. Anpassa tjänsten efter dina specifika behov, oavsett om du som privatperson vill ha kontroll över din digitala exponering eller om du som offentlig person behöver skydd och vill ha kontroll över potentiella hot.

Bevaka ditt varumärke online

Som företag eller organisation kan du säkerställa att dina anställda och din företagsinformation skyddas mot angripare och obehörig åtkomst. Du får en holistisk bild av den digitala exponeringen så att du kan vara mer proaktiv, minimera riskerna för dataintrång och skydda dina intressen.

Kontakta mig

Ida har bred och djup erfarenhet av medieanalys och säkerhetsfrågor kopplat till privatpersoner och näringsliv.

Frågor och svar

Här listar vi våra vanligaste frågor gällande exponeringskontrollen

Vad är syftet med Exponeringskontrollen?

Syftet med Exponeringskontrollen är att skapa en nulägesbild av hur en individ exponeras i digitala källor. Den hjälper till att identifiera potentiella säkerhetsrisker och åskådliggöra hur lätt det kan vara för en antagonist att få tillgång till känslig information om individen.

Vilka typer av känsliga uppgifter kan identifieras genom Exponeringskontrollen?

Exponeringskontrollen kan identifiera olika typer av känsliga uppgifter om individen, såsom uppgifter om deras sociala medier, telefonnummer, e-postadresser och familjeförhållanden. Genom att kartlägga sådana uppgifter kan man få en bättre förståelse för vilken information som är tillgänglig och var den finns.

Vad ingår i Exponeringskontrollen?

Exponeringskontrollen omfattar en övergripande analys av vad som skrivs om individen i digitala sammanhang, inklusive information om inläggens geografiska ursprung och känslouttryck som omger exponeringen. Det inkluderar också en redogörelse för förekomsten av individens känsliga uppgifter i digitala källor och konkreta åtgärdsförslag för att begränsa den digitala exponeringen.

Hur hjälper Exponeringskontrollen individen att begränsa sin digitala exponering?

Genom Exponeringskontrollen får individen konkreta och specifika åtgärdsförslag för att begränsa sin digitala exponering. Det kan inkludera rekommendationer om integritetsinställningar på sociala medieplattformar och tips för att skydda personlig information online. Dessa förslag syftar till att ge individen möjlighet att ta kontroll över sin närvaro i digitala källor och minska risken för obehörig tillgång till deras känsliga uppgifter.

Hur kan Exponeringskontrollen hjälpa ett företag eller organisation?

Exponeringskontrollen kan vara till hjälp för företag och organisationer genom att identifiera säkerhetsrisker och exponering av känslig information om både företaget och dess anställda. Det kan ge en överblick över vad som skrivs om företaget i digitala sammanhang och bidra till att utforma strategier för att minska risken för dataintrång och identitetsstölder. Genom att implementera åtgärdsförslagen från Exponeringskontrollen kan företaget stärka sin digitala säkerhet och skydda sina tillgångar och anställda från hot online.

Behöver ni hjälp med Digital Exponeringskontroll?

Då kanske ni även är intresserade av våra övriga analyser: