Samhällsskydd och beredskap

God krisberedskap och krisledning är A och O om det inträffar en kris. Vi hjälper organisationer, företag och myndigheter att utveckla de handlingsplaner och rutiner som krävs. Från krisberedskap och Styrel till säkert samband (Rakel) och sårbarhetsanalyser.

Våra tjänster

Ikon Krisberedskap
KRISBEREDSKAP
Ikon Var förberedd
RISK- OCH SÅRBARHETSANALYSER
Ikon Säkerhetsskydd
SÄKERHETSSKYDD
Ikon Säkert samband
SÄKERT SAMBAND
Ikon Totalförsvar
TOTALFÖRSVAR

Har ni ett fullgott säkerhetsskydd?

Alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet är skyldiga att genomföra en säkerhetskyddsanalys, där verksamhetsutövaren måste beakta åtgärder inom tre områden:

Vi hjälper er med säkerhetsskydd genom hela processen.

Visste du att?

  • Sveriges kommuner är enligt lag ålagda att analysera vilka extraordinära händelser som kan inträffa och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten.
  • Resultatet ska sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys, RSA, och rapporteras till länsstyrelsen.

Våra konsulter finns tillgängliga för att utbilda organisationen i RSA (risk- och sårbarhetsanalyser). Vid behov kan vi även stötta er i framtagandet av analysen och efterföljande nödvändiga säkerhetsåtgärder.