Samhällsskyddoch beredskap

Skulle krisen vara ett faktum, så hjälper 2Secure till att upprätta stabsarbetsmetodik och/eller mer kvalificerad ledningsmetodik för stabschefer och beslutsfattare under pressade förhållanden. 2Secure hjälper också till att uppdatera föreskrifter, regler och checklistor.

Våra TJÄNSTER

Ikon Krisberedskap
KRISBEREDSKAP
Ikon Totalförsvar
TOTALFÖRSVAR
Ikon Säkerhetsskydd
SÄKERHETSKYDD
Ikon Säkert samband
SÄKERT SAMBAND

Krisberedskap handlar om att öva

  1. Övningar, Allt från enklare moment-övningar, tabel-top övningar och motspelsövningar till komplexa större samverkansövningar.
  2. Scenariobaserade övningar, Deltagarna får pröva sina roller och analysera sitt uppdrag under kontrollerade former innan de ska övas mer skarpt.
  3. Stabsarbetsmetodik, Grunder samt mer kvalificerad ledningsmetodik för stabschefer och beslutsfattare under pressade förhållanden.

Var förberedd om något skulle hända.