Samhällsskydd och beredskap

God krisberedskap och krisledning är A och O om det inträffar en kris. Vi hjälper organisationer, företag och myndigheter att utveckla de handlingsplaner och rutiner som krävs. Från krisberedskap och Styrel till säkert samband (Rakel) och sårbarhetsanalyser.

Vi finns tillgängliga för att utbilda och stötta er

Sveriges kommuner är enligt lag ålagda att analysera vilka extraordinära händelser som kan inträffa och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet ska sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys, RSA, och rapporteras till länsstyrelsen.

Ikon Krisberedskap

Krisberedskap

Vi hjälper kommuner, organisationer och företag att utveckla planer och utbilda anställda inom detta område.

$
Ikon Var förberedd

Risk- och sårbarhetsanalyser

Våra konsulter finns tillgängliga för att utbilda organisationen i RSA (risk- och sårbarhetsanalyser).

$
Ikon Säkerhetsskydd

Säkerhetskydd

Vi är en ledande rådgivare inom säkerhetsskydd för kommuner och kommunala bolag, hamnar och flygplatser.

$
Ikon Säkert samband

Säkert samband

Vi hjälper er att säkerställa organisationens ledningsförmåga över tid och rum.

$
Ikon Totalförsvar

Totalförsvar

Vi hjälper till att identifiera samhällskritiska verksamheter, skapa och bemanna en krigsorganisation.

$

Har ni ett fullgott säkerhetsskydd?

Alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet är skyldiga att genomföra en säkerhetskyddsanalys, där verksamhetsutövaren måste beakta åtgärder inom tre områden:

Våra konsulter finns tillgängliga för att utbilda organisationen i RSA (risk- och sårbarhetsanalyser). Vid behov kan vi även stötta er i framtagandet av analysen och efterföljande nödvändiga säkerhetsåtgärder.

Vi hjälper er med säkerhetsskydd genom hela processen.