Hostile EnvironmentAwareness Training (HEAT)

Vi erbjuder en specialframtagen 4-dagarskurs för dig som ska resa utomlands och jobba i områden eller länder med låg, mellan eller hög risk. Kursen heter ”Hostile Environment Awareness Training (HEAT)”.

Vad innehåller kursen

Teori varvas med praktiska övningar för att komma så nära verkliga situationer som möjligt. Kursen leds av våra experter som har stor och bred erfarenhet av att utbilda människor i riskhantering och resesäkerhet över hela världen. Efter kursen kommer du som deltagare veta hur du ska identifiera och svara på både vanliga och mer allvarliga hot och risker. En kurs som gör dig förberedd och trygg då du vistas i länder eller miljöer med hög risk.

Till vem riktar sig kursen
Kursen passar alla som reser i tjänsten; som till exempel statsanställda och journalister, sälj- eller inköpspersonal, management/chefer eller andra anställda. Du behöver inga förkunskaper.

Tid, plats och fakta 

Kursen är på engelska och hålls på Räddningsskolan i Rosersberg, Stockholm. 

Nästa kurstillfälle

Nästa kurstillfälle ej fastställt.

Pris

19 900 SEK. Mat och boende är inkluderat.

Du får bland annat lära dig
 • Riskmedvetenhet och globala trender
 • Säkerhet ute på fältet
 • Informationssäkerhet
 • Säkert boende/hotell
 • Vapenmedvetenhet
 • Konvojer/transport
 • Reseplanering
 • Uppträdande vid ”checkpoints”
 • Medvetenhet vid ”situationer”
 • Kommunikation och förhandling
 • Kidnappning/gisslan-situationer
 • Första hjälpen och trauma
 • Brandsäkerhet
 • Psykisk hälsa och psykosocialt stöd
 • Könsrelaterade hot

Gruppdiskussioner, praktiska övningar, de senaste rapporterna från omvärlden, case studies och exempel.

Kontaktpersoner