Säkerhetsskydd

Myndigheter och privata aktörer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska utreda behovet av säkerhetsskydd och dokumentera det i en säkerhetsskyddsanalys. Vi hjälper er.

Grunden i säkerhetsskyddsarbete

Säkerhetsskyddsanalyser av kommuner, regioner och statliga myndigheter. Analysen ska ge svar på vad som ska skyddas, mot vilka hot och på vilket sätt.

Säkerhetsskyddsanalysen är grunden i ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete. Alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet är skyldiga att göra en säkerhetsskyddsanalys och hålla den uppdaterad.

Informationssäkerhet

Information är en grundläggande byggsten i en organisation, på samma sätt som medarbetare, lokaler och utrustning.

Genom ett systematiskt arbete med informationssäkerhet kan organisationer öka kvaliteten i och förtroendet för sin verksamhet. Att utgå från etablerade standarder i arbetet med informationssäkerhet ökar chansen att lyckas väl.

Vi bygger dessa ledningssystem i enlighet med ISO 27001 samt det Metodstöd MSB förespråkar och i tillrådliga fall enligt MSBSF 2020:7.

Vi utbildar och etablerar dessa processer och stödjer de som har fått i uppdrag att ansvara för informationssäkerheten inom organisationen.

Kontaktpersoner