Säkerhetsskyddschef

Vi erbjuder en specialframtagen säkerhetsskyddsutbildning för dig som arbetar som säkerhetsskyddschef inom kommun, myndighet eller privat verksamhet.

VAD INNEHÅLLER UTBILDNINGEN

Utbildningen är uppdelad på tre dagar och kommer ge dig kunskap om säkerhetsskyddsarbete och förbereda dig som arbetar som säkerhetsskyddschef inom kommun, myndighet eller privat verksamhet för de utmaningar som väntar.

Föreläsarna har bred erfarenhet av säkerhetsskyddsarbete från bland annat Försvarsmakten/MUST, FRA, Fortifikationsverket, Försvarshögskolan, kärnkraftsindustrin, kommun och SAAB.

Tid, plats och fakta

Nästa kurstillfälle i Göteborg 9-11 maj är nu fullbokat. Inom kort lägger vi upp höstens utbildningstillfällen.

Dag 1

• Grundläggande om säkerhetsskydd
• Säkerhetsskyddslagen och andra säkerhetsskyddsregelverk
• Verktyg för att ta fram säkerhetsskyddsanalys och säkerhetsskyddsplan

Dag 2

• Praktisk genomförande utav säkerhetsskyddsanalys
• Personalsäkerhet
• Fysisk säkerhet
• Informationssäkerhet
• Dimensionerande antagonistiska förmågor (DAF)
• Säkerhetsskyddsåtgärder
• Signalskydd

Middag och mingel under kvällen

Dag 3

• Utbildningsplan
• Internkontrollplan
• Extern kontroll och tillsynsmyndigheter
• Kort orientering om totalförsvarskraven
• Kommande utbildningar från 2Secure och Fortify Security

Kursledare

Utbildningsansvariga vid 2Secure och Fortify Security.
Kurschef: Johan Nyqvist, VD 2Secure och Elias Tapper, VD Fortify Security

Pris

28 500 kr/deltagare inklusive lunch samtliga dagar samt middag dag två. 

Kontaktpersoner