Säkerhetsskyddschef

Vi erbjuder en specialframtagen säkerhetsskyddsutbildning under tre dagar, för dig som arbetar som säkerhetsskyddschef inom kommun, myndighet eller privat verksamhet.

Vad innehåller utbildningen

Utbildningen är uppdelad på tre dagar och kommer ge dig kunskap om säkerhetsskyddsarbete och förbereda dig som arbetar som säkerhetsskyddschef inom kommun, myndighet eller privat verksamhet för de utmaningar som väntar.

Föreläsarna har bred erfarenhet av säkerhetsskyddsarbete från bland annat Försvarsmakten/MUST, FRA, Fortifikationsverket, Försvarshögskolan, kärnkraftsindustrin, kommun och SAAB.

Tid, plats och fakta

Nästa kurstillfälle 2024: Stockholm 13-15 augusti

Dag 1
 • 09.00 – 09.30 Välkomnande samt kommendantur
 • 09.30 –11.00 Grundläggande om säkerhetsskydd
 • 11.00 – 11.45 Lunch
 • 11.45 –13.30 Säkerhetsskyddslagen och andra säkerhetsskyddsregelverk
 • 13.30 –13.45 Fika
 • 13.45 –16.00 Verktyg för att ta fram Säkerhetsskyddsanalys och Säkerhetsskyddsplan
 • 16.00 –17.00 Dimensionerade antagonistiska förmågor (DAF)
Dag 2
 • 08.00–08.15 Återkoppling och funderingar
 • 08.15 –10.00 Personalsäkerhet
 • 10.00 –10.15 Fika
 • 10.15 –11.30 Personalsäkerhet, intervjutekniker, säkerhetsprövningssamtal
 • 11.30 –12.30 Fysisk säkerhet
 • 12.30 –13.15 Lunch
 • 13.15 –14.15 Informationssäkerhet
 • 14.15 –14.30 Fika
 • 14.30 –15.30 Säkerhetsskyddsåtgärder (SUA/säkerhetsskydds-överenskommelse)
 • 15.30 –17.00 Signalskydd inklusive TSU

Middag och mingel under kvällen från 18.00

Dag 3

 • 08.00–08.15 Återkoppling och funderingar
 • 08.15–08.30 Utbildningsplan
 • 08.30–09.30 Internkontrollplan
 • 09.30 –10.00 Ledning kopplat till säkerhetsskydd
 • 10.00 –10.15 Fika
 • 10.15 – 11.15 Extern kontroll och tillsynsmyndigheter
 • 11.15 –12.00 Lunch
 • 12.00 –13.30 Kort orientering om totalförsvarskraven
 • 13.30 –14.15 Frågestund inklusive fika
 • 14.15 –14.30 Utvärdering av utbildningen samt information om kommande utbildningar från 2Secure
 • 14.30 –14.55
  Diplom/utbildningsintyg
 • 14.55 –15.00 Avslut och fotografering
Kursledare

Kursledare

Stockholm: Patrik Persson
Umeå: Janis Krabu.

Utbildningsansvarig vid 2Secure
Kurschef: Johan Nyqvist, VD 2Secure

Pris

33 000 kr/deltagare inklusive lunch samtliga dagar samt middag dag två. 

Kontaktpersoner

Jonas Alm, Senior rådgivare 2Secure

Jonas Alm, Senior rådgivare 2Secure