Särskild Internet- inhämtning – OSINT

Underrättelseverksamhet; vad skrivs det om dig, ditt bolag eller din organisation på internet? Har ni ett projekt som har stor medial exponering och därmed riskerar att utsättas för smutskastning och sabotage? Ofta handlar det om magkänsla, men att gå så långt som att polisanmäla blir för långdraget. Med OSINT kan vi hjälpa dig att få fakta på bordet.

Vad är OSINT?

OSINT står för ”Open Source Intelligence” vilket innebär att man samlar information från öppna källor och stängda källor. Utan rätt verktyg och expertis, kan mängden information som finns tillgänglig online bli överväldigande, och det kan vara svårt att hitta det som är relevant.
Med lång erfarenhet och professionella verktyg hjälper vi dig att leta fram den mest relevanta informationen som sedan presenteras på ett lättläst och överskådligt vis. Inhämtningsnivåer:

 • Allmän – trender och attityder
 • Anonym – diskussionsgrupper
 • Dold/hemlig – Deep web och stängda forum

Varför välja OSINT?

Med OSINT är du alltid anonym, och de eftersökningar som görs är omöjliga att spåra. Du behöver med andra ord inte avslöja att du har letat efter information. Vår leverans är snabb och till låg kostnad. Du får en rapport med information som är överskådlig och lättläst och får därmed en bra beslutsgrund för vidare åtgärder.

Exempel på information som kan hittas med hjälp av en OSINT-undersökning:

 • Personliga kopplingar till företag eller organisationer
 • Aktivistgrupper
 • Politiska grupperingar

Digitalforensiskt center – DFC

I vårt DFC finns bland annat en centraliserad digitalforensisk plattform som stödjer våra egna utredare, kunder och partners i deras utredningsprocesser. Våra IT-forensiker har lång erfarenhet av operativt forensiskt arbete och bearbetar data utifrån kvalificerade och väl beprövade processer med rätt tekniska verktyg. Materialet hanteras i säkerhetsklassade miljöer och all bevissäkring ska klara en rättslig prövning.
Varför vårt DFC?
 • Världsledande
  Genom världsledande verktyg, verifierade processer och unik kompetens är vi bäst i vår klass.
 • Leverans
  Rapportering sker enligt överenskommelse med kunden. Rapporten är skräddarsydd och skriven på svenska eller engelska. Det finns  möjlighet att översätta till andra språk vid behov.
 • Mobilitet
  Vi har stor flexibilitet och det är möjligt för våra IT-forensiker att resa var som helst i världen och arbeta på plats med antingen utredare och/eller lokal personal.
 • Datahantering
  All data som bearbetas hanteras i en klassificerad miljö med hög säkerhet. Vi försöker se till att analysverktygen vi har i vårt digitalforensiska center kan undersöka så många språk som möjligt.

Kontaktpersoner