Start / Utredning och digital forensik / Särskild internetinhämtning

Särskild Internetinhämtning

Underrättelseverksamhet; vad skrivs det om dig, ditt bolag eller din organisation på internet? Har ni ett projekt som har stor medial exponering och därmed riskerar att utsättas för smutskastning och sabotage? Ofta handlar det om magkänsla, men att gå så långt som att polisanmäla blir för långdraget. Vi hjälper dig att få fram fakta på bordet.

Skaffa information om vad som sägs om ditt företag

Med särskild internetinhämtning, även kallat OSINT, samlar vi in fakta från olika typer av källor både öppna och stängda. Utan rätt verktyg och expertis, kan mängden information som finns tillgänglig bli överväldigande, och det kan vara svårt att hitta det som är relevant. Vi har lång erfarenhet och med professionella verktyg och vårt digitalforensiska centrum hjälper vi företag att leta fram den mest relevanta informationen, så att du kan agera alternativt vara förberedd.

2Secure erbjuder utredningar för företag och privatpersoner

Varför välja särskild internetinhämtning?

För att få reda på fakta och på så sätt skapa sig en bild över situationen är särskild internetinhämtning ett bra verktyg.

 • Anonymt och omöjligt att spåra

 • Snabb leverans

 • Överskådligt och lättläst

 • Utmärkt som beslutsgrund för vidare åtgärder

2Secure hjälper dig med säkerheten online

Exempel på inhämtningsbar information

Det här kan vi ta reda på när vi inhämtar information om eller ifrån:

 • Personliga kopplingar till personer, företag eller organisationer
 • Aktivistgrupper
 • Politiska grupperingar 
 • Kopplingar till organiserad brottslighet
 • Dessinformationsspridning 
 • Ekonomiska tillgångar

Vi letar både djupt och brett

Det finns flera ställen att leta på, inte bara de vanliga och självklara. Vi tar ett helhetsgrepp och ser till att ”gräva djupt”. Vi söker bland anonyma diskussionsgrupper och på Deep Web och i stängda forum. Vi arbetar anonymt och spårlöst. Vi får snabbt en tydlig bild över situationen och våra presentationer är lättöverskådliga och ger företag en god beslutsgrund för vidare åtgärder.

 • Lång erfarenhet av undersökningar
 • Arbetet sker i en säker och icke spårbar miljö
 • All information som lagras är krypterad och GDPR-säkrad
 • Högsta möjliga diskretion
 • Lättöverskådligt

Är ni i behov av särskild internetinhämtning?

Då kanske ni även är i behov av någon av våra andra digitala tjänster: