Akutsjukvård

Vid en olycka eller plötslig sjukdom som drabbar någon i din närhet, är det viktigt att kunna behålla lugnet och veta vad man ska göra. Akutsjukvårdsutbildningen ger dig verktyg, kunskap och förutsättningar för ett tryggt och lyckat omhändertagande.
Vill du boka en utbildning?

Hur ska du agera när olyckan är framme?

En olycka eller ett sjukdomsfall kan inträffa plötsligt, var som helst och när som helst. Varje minut är viktig och kan vara avgörande för personens överlevnad. Med rätt kunskaper i akut omhändertagande ökar chanserna att rädda den som skadats eller drabbats av ett sjukdomsfall. 

Utbildningen strävar efter att ge deltagarna en djupare förståelse och kunskap, varje utbildningsdel innehåller en teoretisk del som därefter kompletteras med olika praktiska moment. Utbildningen ger deltagarna en förståelse kring allvarliga skador/tillstånd som är kritiska ur tidshänseende. Det vill säga behandlingsbara skador/tillstånd som är livshotande inom minuter, innan ambulans generellt sett hunnit fram.

Våra instruktörer är välutbildade med lång erfarenhet från bland annat ambulanssjukvården, Polismyndigheten och Försvarsmakten.

Målgrupp

Denna utbildning riktar sig till privatpersoner, företag och myndigheter som önskar höja sin kompetens och färdighet i att kunna hjälpa varandra i händelse av olycksfall och sjukdom.

Utbildningen kräver inga förkunskaper.

Innehåll
Katastrofala/livshotande blödningar
Hur lång tid tar det att förblöda? Vi går igenom varför katastrofala blödningar har högsta prioritet och vilka åtgärder som rekommenderas för att stoppa dem.

Luftvägar
Fokus ligger på att skapa fria luftvägar utan hjälpmedel samt förståelse kring orsaker och åtgärder vid luftvägsstopp.

Hjärt- lungräddning (HLR), repetition/introduktion
En ofta välbehövd repetition i hjärt- lungräddning där de senaste riktlinjerna presenteras och deltagarna får öva praktiskt under instruktörs överseende.

Anafylaktiska/allergiska reaktioner
Både känd och okänd överkänslighet kan leda till allvarliga reaktioner och är potentiellt livshotande utan snabb behandling. Fokus ligger på förståelse och vilka åtgärder som häver reaktionen.

Kursen tar 4 timmar

Nästa kurstillfälle

För mer information kontakta: academy@2secure.se

Kontaktpersoner