Digital forensisk utredning

Digitala bevis får en allt större roll som bevisning i civilrättsliga tvister. Misstänker du bedrägeri eller ekonomisk brottslighet? Stöld av datainformation? Kanske till och med spionage? Vi hjälper företag, advokater, privatpersoner och myndigheter att ta fram digitala bevis.
Vill du ha hjälp?

Ikon Critical asset - Fokus Identifiera - Besiktning - Red team

Bevis

Digital forensik är den datavetenskapliga processen för att identifiera, inhämta, bearbeta, bevara, analysera och dokumentera information lagrad i digitala enheter.

 • Identifiering
 • Inhämtning
 • Bearbetning
Ikon säkerhetskonsult

Ärenden

Våra certifierade experter har lång och gedigen erfarenhet av att tillhandahålla digital forensiska tjänster inom alla branscher och har väl beprövade rutiner för att stödja era specifika krav. Exempel:

 • Illojalitets-ärende
 • Trolöshet mot huvudman
 • Förskingring
 • Informationsstöld
Ikon arbetsplatsinspektion

Process

Våra processer och rutiner inom digital forensik kan ge värdefull information och support till utredningar, samt stödja och utreda incident- och IT-utredningar inom er verksamhet.​

 • Förbereda
 • Hämta in
 • Analysera
 • Delge

Specialiserad expertis

Våra digital-forensiska experter med en bakgrund från Polisen och Ekobrottsmyndigheten har specialiserad expertis som gör att de kan hjälpa er med:

 • Identifiering och inhämtning – vi vet var bevis kan hittas och säkrar bevis i form av bilder, video, epost, dokument och användares aktivitet från till exempel datorer, mobiltelefoner och nätverk
 • Bearbetar, undersöker, utreder, analyserar, värderar samt förklarar vad bevisen innebär.
 • Hanterar inhämtad utrustning och information på ett korrekt, spårbart, rättssäkert och verifierbart sätt – Chain of Custody (CoC)
 • Bistå som sakkunniga och/eller expertvittne vid processer och förhandlingar vid både civilrättsliga och straffrättsliga ärenden med att presentera och förklarar digitala bevis.

Noggrann process

Oavsett vilka bevis du kan behöva inhämta, är en noggrann process av största vikt. Vår process börjar med uppdraget, sedan samlar vi in, bearbetar och analyserar material, för att till sist delge insikter och resultat i en rapport. Här följer några exempel på incidenter där en genomtänkt process stöttar och hjälper:

 • När någon begår oegentligheter på arbetsplatsen
 • Vid stöld av datainformation eller spionage
 • När man misstänker bedrägerier eller ekonomisk brottslighet
 • När man behöver utreda en incident
 • Vid internutredningar eller arbetsrättsliga tvister där man kan behöva digital forensiska analyser

Vi hjälper:

 • Företag som vill utreda misstänkta medarbetare för brott eller oegentligheter på jobbet.
 • Advokater och jurister som bistår företag eller privatpersoner i rättstvister.
 • Myndigheter som behöver hjälp med IT-utredningar och digitala bevis.
 • Privatpersoner som behöver hjälp i rättstvister, skilsmässor, vårdnadstvister, arvstvister med mera.

Digitalforensiskt center – DFC

I vårt DFC finns bland annat en centraliserad digitalforensisk plattform som stödjer våra egna utredare, kunder och partners i deras utredningsprocesser. Våra IT-forensiker har lång erfarenhet av operativt forensiskt arbete och bearbetar data utifrån kvalificerade och väl beprövade processer med rätt tekniska verktyg. Materialet hanteras i säkerhetsklassade miljöer och all bevissäkring ska klara en rättslig prövning.

Varför vårt DFC?
 • Världsledande
  Genom världsledande verktyg, verifierade processer och unik kompetens är vi bäst i vår klass.
 • Leverans
  Rapportering sker enligt överenskommelse med kunden. Rapporten är skräddarsydd och skriven på svenska eller engelska. Det finns  möjlighet att översätta till andra språk vid behov.
 • Mobilitet
  Vi har stor flexibilitet och det är möjligt för våra IT-forensiker att resa var som helst i världen och arbeta på plats med antingen utredare och/eller lokal personal.
 • Datahantering
  All data som bearbetas hanteras i en klassificerad miljö med hög säkerhet. Vi försöker se till att analysverktygen vi har i vårt digitalforensiska center kan undersöka så många språk som möjligt.

Kontaktpersoner