Start / Utredning och digital forensik / Digital forensisk utredning

Digital forensisk utredning

Digitala bevis får en allt större roll som bevisning i civilrättsliga tvister. Misstänker du bedrägeri eller ekonomisk brottslighet? Stöld av datainformation? Kanske till och med spionage? Vi hjälper företag, privatpersoner och myndigheter att ta fram digitala bevis.

Bevissäkring i ett digitaliserat samhälle

Digital forensik är den datavetenskapliga processen för att identifiera, inhämta, bearbeta, bevara, analysera och dokumentera information lagrad i digitala enheter. Våra processer och rutiner inom digital forensik kan ge värdefull information och support till utredningar, samt stödja och utreda incident- och IT-utredningar inom er verksamhet.​ 

Exempel på ärenden

Våra certifierade experter har lång och gedigen erfarenhet av att tillhandahålla digital forensiska tjänster inom alla branscher och har väl beprövade rutiner för att stödja era specifika krav.
Exempel på ärenden:

 • Arbetsrättsärende och tvistemål
 • Immaterialrätt och konkurrensrätt
 • Illojalitets ärende och trolöshet mot huvudman
 • Förskingring och informationsstöld

Noggrann process

Oavsett vilka bevis du kan behöva inhämta, är en noggrann process av största vikt. Vår process börjar med uppdraget, sedan samlar vi in, bearbetar och analyserar material, för att till sist delge insikter och resultat i en rapport. Här följer några exempel på incidenter där en genomtänkt process stöttar och hjälper:

 • När någon begår oegentligheter på arbetsplatsen
 • Vid stöld av datainformation eller spionage
 • Vid misstänkt bedrägerier eller ekonomisk brottslighet
 • Vid utredning av en incident
 • Vid internutredningar eller arbetsrättsliga tvister

Specialiserad experis

Våra digital forensiska experter med en bakgrund från Polisen och Ekobrottsmyndigheten har specialiserad expertis som gör att vi kan hjälpa er med:

 • Identifiering och inhämtning – vi vet var bevis kan hittas och säkrar bevis i form av bilder, video, e-post, dokument och användares aktivitet från till exempel datorer, mobiltelefoner och nätverk.
 • Bearbetar, undersöker, utreder, analyserar, värderar samt förklarar vad bevisen innebär.
 • Hanterar inhämtad utrustning och information på ett korrekt, spårbart, rättssäkert och verifierbart sätt – Chain of Custody (CoC).
 • Bistå som sakkunniga och/eller expertvittne vid processer och förhandlingar vid både civilrättsliga och straffrättsliga ärenden med att presentera och förklarar digitala bevis.

Varför vårt digitalforensiska center

I vårt digitalforensiska center finns bland annat en centraliserad digital forensisk plattform som stödjer våra egna utredare, kunder och partners i deras utredningsprocesser. Våra IT-forensiker har lång erfarenhet av operativt forensiskt arbete och bearbetar data utifrån kvalificerade och väl beprövade processer med rätt tekniska verktyg. Materialet hanteras i säkerhetsklassade miljöer och all bevissäkring ska klara en rättslig prövning.

 • Genom världsledande verktyg, verifierade processer och unik kompetens är vi bäst i vår klass.
 • Rapportering sker enligt överenskommelse med dig som kund. Rapporten är skräddarsydd och skriven på svenska eller engelska. Det finns möjlighet att översätta till andra språk vid behov.
 • Vi har stor flexibilitet och det är möjligt för våra IT-forensiker att resa var som helst i världen och arbeta på plats med antingen utredare och/eller lokal personal.
 • All data som bearbetas hanteras i en klassificerad miljö med hög säkerhet. Vi försöker se till att analysverktygen vi har i vårt digitalforensiska center kan undersöka så många språk som möjligt.

Vanliga frågor om digital forensisk utredning

Vad är digital forensik?

Digital forensik är ett område inom kriminalteknik och brottsbekämpning som innefattar användningen av tekniska metoder och verktyg för att samla, analysera och tolka digitala bevis i syfte att lösa brott och för att användas som bevis i rättsliga sammanhang.

Datarätt, datorintrång, digitala bevis i civila och straffrättsliga mål, och undersökning av digitala enheter som datorer, mobiltelefoner, servrar, nätverk och andra digitala lagringsmedier är exempel på olika områden som digital forensik kan omfattas av.

En digital forensiker kan utföra olika tekniker och metoder för att samla in och analysera digitala bevis, såsom att undersöka filsystem, register, loggfiler, nätverkstrafik, krypterad kommunikation, sociala medier, och andra digitala datakällor. Digitala forensiker kan också använda specialiserade verktyg och programvaror för att extrahera, analysera och tolka digitala bevis på ett sätt som är juridiskt acceptabelt och kan användas i rättsliga förfaranden.

Digital forensik används i olika typer av brottsutredningar, inklusive cyberbrott, dataintrång, narkotikasmuggling, barnpornografi, ekonomisk brottslighet, och andra former av brottslighet där digitala bevis kan spela en avgörande roll för att identifiera och lagföra brottslingar.

Det är viktigt att notera att digital forensik också innefattar att följa lagar, regler och riktlinjer för att säkerställa att den insamlade och använda digitala bevisningen är giltig, tillförlitlig och tillåten i rättsliga sammanhang. Digitala forensiker kan även vara involverade i att förhindra och skydda digitala system från framtida brott och sårbarheter genom att analysera säkerhetsbrister och rekommendera åtgärder för att förbättra datasäkerheten.

Hur går en digital forensisk utredning till?

En digital forensisk utredning innefattar vanligtvis följande steg: planering och förberedelse, datainsamling, bevisanalys, bevistolkning, rapportering samt vid behov vittnesmål och deltagande i rättsliga förfaranden. Målet är att samla in, analysera och tolka digitala bevis på ett korrekt sätt för att förstå händelser och aktiviteter relaterade till ett digitalt brott eller en incident.

Vad är syftet med digital forensik?

Syftet med digital forensik är att samla in, analysera och tolka digitala bevis för att förstå händelser och aktiviteter som är relaterade till digitala brott, incidenter eller andra rättsliga frågor. Det kan användas för att identifiera, säkra och analysera digitala bevis på en objektiv och lagligt acceptabel metod, samt för att stödja rättsliga förfaranden, som brottsutredningar, rättegångar, interna utredningar och andra situationer där digitala bevis är relevanta. Målet med digital forensik är att få fram sanningen och säkerställa att digitala bevis är tillförlitliga, korrekta och användbara i rättsliga sammanhang.

Vad gör en digital forensisk expert?

En digital forensisk expert kan jobba med ärenden som innefattar digitala brott, incidenthantering, företagsutredningar, familjerättsliga ärenden och ekonomisk brottslighet, där digitala bevis är relevanta.

Är ni i behov av digital forensisk utredning?

Då kanske ni även är i behov av någon av våra andra digitala tjänster: