Sveriges civila beredskap och organisation

Vi erbjuder en specialframtagen grundutbildning om Sveriges civila beredskap och organisation. För dig som arbetar som chef, beslutsfattare eller handläggare inom kommun, myndighet eller privat verksamhet.

2Secure utbildning

Utbildningens innehåll

Under två dagar kommer du få grundläggande kunskap om Sveriges civila beredskap, dess organisation och hur den är tänkt att ledas. Utbildningen ämnar förbereda dig som arbetar som chef, beslutsfattare eller handläggare inom kommun, myndighet eller privat verksamhet för de utmaningar som väntar.

Föreläsarna har bred erfarenhet av Sveriges civila beredskap från bland annat Försvarsmakten/MUST, Fortifikationsverket, Försvarshögskolan, kärnkraftsindustrin, Polismyndigheten och kommun.

Tid, plats och fakta

Nästa kurstillfälle: 6/3–7/3 – 2024

Dag 1

Dag 1: Krisledningens grunder & stabsmetodik

 

Block 1, Krisledningens grunder  4 h

I detta block går vi igenom grunderna för ett framgångsrikt krisledningsarbete, vilka synsätt och förhållningssätt som visat sig vara framgångsrika. Vi belyser fallgropar och studerar hur det har olika händelser hanteras, framgångsrikt eller inte. Syftet med detta block är att skapa en grundförståelse för vilka ingående komponenter som behövs, såsom kunskap, attityd, förhållningssätt, mandat och ledningsförhållanden för att skapa en grund för framgångsrikt och förutsägbart krisledningsarbete.

Föreläsare: Anders Bennström, Rådgivare 2Secure

 

Block 2,

Stabsarbetsmetodik. 4h

I stabsarbetsmetodik grund kommer vi belysa och fördjupa oss inom:

 • Ledningsförhållanden
 • Roller
 • Mandat
 • Bedömande
 • Arbetsfördelning
 • Metod, före – under och efter en händelse
 • Omfallsplanering
 • Olika verktyg i stabstjänstgöring

Efter detta kommer DU/NI att ha grundförutsättningarna för att kunna agera i stab, utgå från en gemensam lägesbild och kunna bereda information till fördragande chef på ett strukturerat sätt.

Föreläsare: Andreas Lendt, Senior konsult 2Secure

Dag 2

Dag 2: Säkerhetsskydd & totalförsvarsjuridik

Block 3, Säkerhetsskydd. 4h

Säkerhetsskydd är en angelägenhet och en skyldighet för både privata och offentliga aktörer. Alla som bedriver verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet (säkerhetsskyddskänsliga verksamheter) är skyldiga att utreda behovet av skydd för dessa verksamheter genom en säkerhetsskyddsanalys. Detta regleras i såväl Säkerhetsskyddslagen (2018:585) som i Säkerhetsskyddsförordningen (2021:995)

Vårt föredrag, ”Introduktion till Säkerhetsskydd enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585)”, syftar till att ge en grundläggande förståelse för lagens syfte och tillämpning samt hur man på ett metodiskt sätt kan arbeta efter denna i sin dagliga verksamhet.

Föreläsare: Patrik Persson, Senior konsult 2Secure

 

Block 4,

Totalförsvarets juridik. 4h

I detta block går vi igenom den juridik som reglerar den civila beredskapen i fredstid såväl som under höjd beredskap. Vi tittar på hur en kommun kan genomföra sin krisorganisationsplanering samt vilka problem och utmaningar vi ser. Sista delen av blocket ägnar vi åt NATO och hur det kommer att påverka vår civila beredskap.

Föreläsare: Anders Bennström, Rådgivare 2Secure

Kursledare
Kursledare

 • Utbildningsansvarig vid 2Secure: Johan Nykvist
 • Kurschef: Anders Bennström, Senior rådgivare 2Secure
 • Kurskoordinator: Philip Simonsson
Pris
Pris: 10 000 kr/deltagare (inklusive lunch samtliga dagar)
Plats

13 – 14/12 Adress: Rålambsvägen 17, Stockholm (DN-Skrapan)

6 – 7/3 Adress: Alviks torg, Gustavslundsvägen 42, 5tr

Kontaktpersoner