Incidenthantering

Vi hjälper företag och organisationer med incidenthantering, till exempel vid förskingring, utpressning och/eller mutbrott. Vill du ha hjälp att hantera otrygga situationer?

Minimera risken

Företag eller organisationer kommer till oss i en sårbar situation eller vid en incident som kräver omedelbara åtgärder. Då hjälper vi till. Det kan handla om att ge råd, minska skadan, bistå med polisanmälan, göra skadeanalyser, samverka med alla påverkade parter etc.

Därefter, i skede två kan man besluta sig för att låta göra en utredning. Den kan syfta till att leta misstänkt, utreda hur det hela kunnat hända för att undvika att det händer igen, förbättra bevisläget inför en polisanmälan till exempel. Det kan 2Secure också bistå med.

Kontaktpersoner

Behöver ni hjälp med incidenthantering?

Inom personalsäkerhet erbjuder 2Secure fler tjänster utöver incidenthantering, bland annat: