Start / Informationssäkerhet / Rådgivning och kompetens

Rådgivning och kompetens

Arbetet med informationssäkerhet kräver stora resurser, samtidigt som kraven på att hålla nere kostnader ökar. I perioder av hög arbetsbelastning kan det därför vara kostnadseffektivt att ta hjälp och stöd. Antingen till den befintliga säkerhetsorganisationen, eller som specialistkunskap i specifika projekt. Vill du ha hjälp?​

Kunskap i alla led skapar trygghet

Genom att anlita oss som dataskyddsombud (DSO), informationssäkerhetschef (CIO/CISO) eller som stöd till den befintliga säkerhetsorganisationen säkerställer ni tillgång till den kompetens och erfarenhet som krävs för att undvika säkerhetsincidenter i verksamheten, vare sig ni verkar inom den offentliga eller privata sektorn.

Internationella verksamhetsteamet

Bred kompetens

Våra konsulter har bred kompetens och hjälper er att säkerställa att det fortsatta informationssäkerhetsarbetet (LIS) sker i enlighet med de regelverk som gäller, och kan stötta er verksamhet med efterlevnad av bland annat ISO 27000, NIS, GDPR och Säkerhetsskyddslagen.

 • Rådgivning till ledningsgrupp
 • Stöd till befintlig säkerhetsorganisation
 • Dataskyddsombud (DSO/DPO)
 • Informationssäkerhetschef (CIO/CISO)
Rådgivning och stöd kring informationssäkerhet

Rådgivning och stöd

Informationssäkerhet innefattar många aspekter, och för en organisation kan det vara kostnadskrävande att ha all nödvändig kunskap inhouse. Vår breda kompetens gör oss till ett bra stöd vid arbetstoppar, men vi kan även bistå med specialistkunskap inom till exempel:

 • Informationssäkerhetsgranskning
 • Kontinuitetshantering
 • Informationsklassning
 • Riskanalys och riskbedömning

Informationsklassning

För att kunna välja rätt nivå av skydd för sin information gäller det att veta vad för slags information man har. Att information som är mycket viktig för er ska ha det starkaste skyddet är självklart. Vad många inte tänker på är att öppen information inte behöver samma skydd, vilket framför allt kan innebära billigare säkerhetslösningar. Att klassificera information i verktyget KLASSA är helt enkelt att ta reda vilken säkerhetsnivå er information ska tillhöra. I verkligheten är det dock inte lika enkelt, varför vi satt ihop en utbildning i KLASSA som hjälper er att få ut det mesta av verktyget:

 • Klassa information
 • Ta fram handlingsplaner
 • Ställa krav vid upphandling
 • Befintligt skydd

Är ni i behov av rådgivning inom informationssäkerhet?

Då kanske ni även är i behov av våra övriga tjänster inom informationssäkerhet för företag: