Utredning och Digital forensik

Vi har unik spetskompetens inom olika typer av utredningar och hjälper företag och organisationer i olika utredningsprojekt. Beroende på uppdragets art, analyserar vi digitala bevis, så kallad IT-forensik, genomför utredningsintervjuer, spaningsinsatser och andra utredningsåtgärder.

Våra tjänster inom utredning och digital forensik

Ikon Planera - Säkerhetsprojektering - Risk management

Dataräddning

Med stor träffsäkerhet har vi möjlighet att rädda data från alla tänkbara lagringsytor.

$
Ikon Digital forensik

Digital forensisk utredning

Vi hjälper företag, privatpersoner och myndigheter att ta fram digitala bevis.

$
Ikon Kodgranskning

Särskild internetinhämtning

Vi har lång erfarenhet och hjälper vi företag att leta fram den mest relevanta informationen.

$
Ikon Planera - Säkerhetsprojektering - Risk management

Sakkunnig IT

Vi erbjuder stöttning och hjälp av en sakkunnig eller expertvittne.

$
Ikon Digital forensik

Utredningar

Vi hjälper företag, privatpersoner och myndigheter att ta fram digitala bevis.

$

Misstänker du brottslig verksamhet eller regelöverträdelser?

  • Vi analyserar digitala bevis, IT-forensik
  • Vi genomför utredningsintervjuer
  • Vi genomför spaningsinsatser