Utredning och Digital forensik

Vi har unik spetskompetens inom olika typer av utredningar och hjälper företag och organisationer i olika utredningsprojekt. Beroende på uppdragets art, analyserar vi digitala bevis, så kallad IT-forensik, genomför utredningsintervjuer, spaningsinsatser och andra utredningsåtgärder.

Våra TJÄNSTER

DATARÄDDNING
Ikon Digital forensik
DIGITAL FORENSISK UTREDNING
SÄRSKILD INTERNETINHÄMTNING
SAKKUNNIG IT
Ikon Utredning
UTREDNINGAR

Misstänker du Brottslig verksamhet eller Regelöverträdelser?

  • Vi analyserar digitala bevis, IT-forensik
  • Vi genomför utredningsintervjuer
  • Vi genomför spaningsinsatser