Pågående dödligt våld

Pågående dödligt våld, PDV, är när en eller flera gärningsmän attackerar en plats eller byggnad med syfte att slumpmässigt döda så många som möjligt. Vi erbjuder utbildningar i syfte att öka kunskap och förmåga att hantera situationer som involverar pågående dödligt våld. 

Varför utbildning i skydd mot PDV?

Konsekvenserna vid PDV-händelser är så pass allvarliga att det finns goda skäl att öva sin förmåga. I vår PDV-utbildning tränas deltagarna att hantera uppkomna PDV-situationer. Bakgrunden kan till exempel vara en upplevd kränkning, terrorism eller psykisk sjukdom. Eftersom våldet ofta pågår ända tills gärningspersonen blir konfronterad jobbar polisen med en offensiv taktik för att hantera PDV-händelser. Händelseförloppet är dock mycket snabbt och de utsatta personerna på plats behöver därför agera på ett sätt som ger dem skydd och säkerhet tills hjälp anländer.

2Secure har idag stor erfarenhet som utbildare inom pågående dödligt våld där våra leveranser präglas av nöjda kunder.

Hur genomför vi PDV-utbildningen?

Genom kunskap, övning och mental förberedelse går det att påverka det egna agerandet och därmed också händelseförloppet trots en oklar och kaotisk lägesbild. Förberedelse skapar även trygghet.

Vi lär ut en metod som ger deltagarna en ökad förmåga att hantera ett farligt händelseförlopp och därmed möjligheterna till att klara sig. Metoden är förankrad i nationell och internationell erfarenhet och forskning samt anpassad till svenska polisens taktik. Våra instruktörer har lång erfarenhet av polisens arbetsmetoder samt egen hög förmåga att hantera hotfulla och farliga situationer.

Vi går igenom händelseförloppet i PDV, polisens arbetsmetod, viktiga men enkla grunder i akutsjukvård, akut stress och mental förberedelse samt den enskildes agerande i händelse av pågående dödligt våld. Utbildningen varvas mellan teori och praktik och är ett lärande både för organisationen och för individen. Utbildningen är på en dag men levereras även i en nedkortad version på en halv dag.

Digital PDV-utbildning

I samarbete med Bonnier Academy erbjuder vi en serie digitala utbildningar som syftar till att utbilda arbetstagare som kan råka ut för hotfulla situationer. En av våra digitala utbildningar är pågående dödligt våld, PDV.

Pågående dödligt våld kan låta otäckt, men idag har vi en verklighet där skolattacker och terrordåd förekommer. Det är en liten del av alla människor som drabbas och risken för att just du ska drabbas är liten. Men om du utsätts för pågående dödligt våld ökar dina chanser att klara dig ur situationen om du är förberedd.

Genom utbildningen lär du dig ta varningssignalerna på allvar. Du får veta hur du ska tänka och agera om du mot förmodan skulle befinna dig i en situation med pågående dödligt våld, PDV. Ditt agerande och din mentala förberedelse kommer att vara helt avgörande för din överlevnad. Du får lära dig hur du undviker att hamna i farliga situationer, se varningssignaler, minska stress och otrygghet och hur du ska agera under en attack.

Vill du veta mer om vår digitala PDV-utbildning?

”Jag har nu genomfört utbildningspaketet med personalen. De är väldigt positiva till det.”

”Det är ett tydligt, koncentrerat och användarvänligt utbildningspaket. Det är även väldigt bra gjort, snyggt, bra filmer, metodiskt upplägg.”

”Min egen upplevelse är att det är den utbildningen vi fick i juni, i nedkokad koncentrerad form. Det skulle tjäna väldigt bra som en återkommande repititionsutbildning.”

Rektor i Mölndals kommun

Ladda ned produktblad om våra digitala utbildningar

Kontaktpersoner