Personalsäkerhet

Vi hanterar mängder av ärenden där medarbetare har begått oegentligheter och skadat sin arbetsgivare. Det kan till exempel handla om trolöshet, förskingring, kriminellt surfande på företagets datorer eller medlemskap i kriminella organisationer. Vi hjälper företag att förebygga, upptäcka och hantera dessa hot och risker.

Våra tjänster

Ikon Bakgrundskontroll - Screening
BAKGRUNDSKONTROLLER
Ikon Visselblåsning
VISSELBLÅSARSYSTEM
Ikon Incidenthantering
INCIDENTHANTERING

Misstänker du att en anställd begår oegentligheter?

Ta kontakt med oss så hjälper vi dig att identifiera och åtgärda situationen på bästa sätt för alla inblandade.

Att tänka på när det gäller personalsäkerhet:

  1. Policys, system och processer för att förebygga oegentligheter
  2. System och processer för att upptäcka oegentligheter
  3. System och processer för att reaktivt hantera incidenter

Vi hjälper dig säkerställa att allt är på plats.