Personalsäkerhet

Vi hanterar mängder av ärenden där medarbetare har begått oegentligheter och skadat sin arbetsgivare. Det kan till exempel handla om trolöshet, förskingring, kriminellt surfande på företagets datorer eller medlemskap i kriminella organisationer. Vi hjälper företag att förebygga, upptäcka och hantera dessa hot och risker.

Misstänker du att en anställd begår oegentligheter?

Ta kontakt med oss så hjälper vi dig att identifiera och åtgärda situationen på bästa sätt för alla inblandade. Vi hjälper dig säkerställa att allt är på plats.

  • Policys, system och processer för att förebygga oegentligheter

  • System och processer för att upptäcka oegentligheter

  • System och processer för att reaktivt hantera incidenter

Ikon Bakgrundskontroll - Screening

Bakgrundskontroller

Vi utför bakgrundskontroller på olika nivåer beroende på vilken position som ska tillsättas. 

$
Ikon Visselblåsning

Visselblåsarsystem

Vårt visselblåsarsystem möjliggör total anonymitet och inkluderar rådgivning i varje ärende.

$
Ikon Incidenthantering

Incidenthantering

Vi hjälper företag och organisationer med incidenthantering, till exempel vid förskingring, utpressning eller mutbrott.

$