PERSONSÄKERHET

2Secure har auktorisation för att bedriva bevakningsverksamhet. Vårt fokus är kvalificerat personskydd, skyddsspaning, eventsäkerhet och att hjälpa våra kunder med bevakning av olika slag. Är du i behov av personskydd eller eventsäkerhet?

Våra tjänster inom personsäkerhet

Ikon Internationell riskhantering

Internationell riskhantering

2Secure är branschledande inom global riskövervakning, reseriskhantering och strategisk planering.

$
Ikon Extern anläggning - Personskydd

Personskydd

Vi är auktoriserade och godkända av Länsstyrelsen att bedriva personskydd i hela Sverige.

$

Är du i behov av personskydd eller eventsäkerhet?

  • Kvalificerat personskydd och personsäkerhet
  • Auktoriserat bevakningsbolag
  • Före detta poliser med mångårig erfarenhet av personskydd
  • Skyddstransport
  • Skyddsspaning
  • Eventsäkerhet