White paper

Söker du någon specifik kunskap om ett specifikt ämne? Vill du veta mer om något som är aktuellt eller söker du mer tidlös kunskap? Det kan finnas i våra white papers.

Våra white papers

Vad är ett White Paper?

Ett ”white paper” är ett dokument där idéer och ambitioner förmedlas eller sammanfattas. White paper kan också användas för att sammanfatta och ringa in viss central kunskap i ett särskilt område. Ett white paper är oftast kortfattat, ibland till och med i punktform. 2Secure skriver ibland white papers där kunskap och insikter, i kort och koncis form, presenteras för kunden.