Start / Analys

ANALYS

Vi har hjälpt över 300 privatpersoner, medlemsorganisationer, myndigheter, företag och kommuner att hantera befintliga och framtida säkerhetsrisker. Vi hjälper er att identifiera interna svagheter i ert säkerhetsarbete, förstå risker i er omvärld och förebygga framtida incidenter. ​

Identifiera, förstå och förebygg

Våra analytiker har akademiska bakgrunder inom discipliner som statsvetenskap, kriminologi och internationella studier samt en gedigen erfarenhet av analysarbete för en mängd olika branscher. Ambitionen i våra uppdrag är att ta fram underlag som hjälper kunden att identifiera, förstå och förebygga risker och störningar i kundens när- och omvärld.

Ikon Följa upp - Omvärldsanalys - GRC

Omvärldsanalys

Med vår omvärldsanalys hjälper vi företag att upptäcka vilka verksamhetskritiska trender som är på väg. 

Ikon Säkert samband

Omvärldsbevakning

våra analytiker granskar företagets exponering, rapporterar avvikelser som bör hanteras och avrapporterar löpande en samlad lägesbild.

Ikon Resilienceanalys

RESILIENSANALYS

Vi skapar en heltäckande bild och prognos av det aktuella säkerhetsläge över omvärldens förväntade utveckling.

Utvalda white papers