Analys

Med insikter om din omvärld kan du agera tryggare och mer medvetet om incidenter och situationer skulle uppstå. Vi analyserar, skapar en strategi och ger löpande råd om något inträffar, men framför allt jobbar vi förebyggande genom kunskap och information. Vill du ha hjälp att ha koll på din omvärld och därmed vara bättre förberedd?

Våra TJÄNSTER

Ikon Säkert samband
OMVÄRLDSBEVAKNING
Ikon Följa upp - Omvärldsanalys - GRC
OMVÄRLDSANALYS
Ikon Resilienceanalys
RESILIENSANALYS

Att förutse hotfulla och farliga brev

Postala hot och farliga försändelser blir allt vanligare. Omvärldsbevakning är ett bra sätt att ligga steget före och snabbt få information om händelser som kan påverka den postala hotbilden. Låt oss göra en granskning av hur det ser ut för er.

Gå från oväntad händelse till väntad händelse. Få koll på din omvärld.

White papers