Start / Analys

Analys

Vi har hjälpt över 400 privatpersoner, medlemsorganisationer, myndigheter, företag och kommuner att hantera befintliga och framtida säkerhetsrisker. Vi hjälper er att identifiera interna svagheter i ert säkerhetsarbete, förstå risker i er omvärld och förebygga framtida incidenter. ​

Identifiera, förstå och förebygg

Våra analytiker har akademiska bakgrunder inom discipliner som statsvetenskap, kriminologi och internationella studier samt en gedigen erfarenhet av analysarbete för en mängd olika branscher. Ambitionen i våra uppdrag är att ta fram underlag som hjälper kunden att identifiera, förstå och förebygga risker och störningar i kundens när- och omvärld.

Ikon Extern anläggning - Personskydd

Omvärldsanalys

Med vår omvärldsanalys hjälper vi företag att upptäcka vilka verksamhetskritiska trender som är på väg. 

$
Ikon Internationell riskhantering

Omvärldsbevakning

Våra analytiker granskar företagets exponering, rapporterar avvikelser som bör hanteras och avrapporterar löpande en samlad lägesbild.

$
Ikon Internationell riskhantering

Resiliensanalys

Vi skapar en heltäckande bild och prognos av det aktuella säkerhetsläget i förhållande till omvärldens förväntade utveckling.

$

Utvalda white papers

Är ni i behov av en analys?

Ta del av våra olika analyser. Vi erbjuder analyser inom: