Våra Utbildningar 

2Secure verkar för ett tryggare samhälle. Som en naturlig del av detta erbjuder vi utbildningar för att bättre kunna hantera vår samtid. Samtliga utbildningar kan skräddarsys för dig eller din organisation. Vill du ha en skräddarsydd utbildning?

Våra utbildningar

Ikon Fysisk & digital utbildning

Fysisk och digital utbildning

PÅGÅENDE DÖDLIGT VÅLD
Ikon Utbildning - Kompetens - Fysiska utbildningar

Fysisk utbildning

SÄKERHETSKULTUR, HOT OCH VÅLDSUBILDNING
Ikon Utbildning - Kompetens - Fysiska utbildningar

Fysisk utbildning

AKUTSJUKVÅD FAMILJ
Ikon Utbildning - Kompetens - Fysiska utbildningar

Fysisk utbildning

SÄKER PÅ NÄTET
Ikon Utbildning - Kompetens - Fysiska utbildningar

Fysisk utbildning

RÄTTSHAVERISTER
Ikon Utbildning - Kompetens - Fysiska utbildningar

Fysisk utbildning

FYSISK SÄKERHET FÖR BOSTADSRÄTTER
Ikon Utbildning - Kompetens - Fysiska utbildningar

Fysisk utbildning

SÄKER KVINNA
Ikon Utbildning - Kompetens - Fysiska utbildningar

Fysisk utbildning

SÄKERHETSUTBILDNING FÖR BARN OCH UNGDOMAR
Ikon Digitala utbildningar

Digital utbildning

HOT OCH VÅLD
Ikon Digitala utbildningar

Digital utbildning (kommande)

INFORMATIONSSÄKERHET
Ikon Digitala utbildningar

Digital utbildning (kommande)

RESESÄKERHET
Ikon Utbildning - Kompetens - Fysiska utbildningar

Fysisk utbildning

HOSTILE ENVIRONMENT AWARENESS TRAINING