Start / Utbildningar

Våra utbildningar

Vi verkar för ett tryggare samhälle. Som en naturlig del av detta erbjuder vi utbildningar för att bättre kunna hantera vår samtid. Samtliga utbildningar kan skräddarsys för dig eller din organisation.

  • NStor möjlighet att påverka utformning och innehåll
  • NOmfattar både digitala och fysiska utbildningsmöjligheter
  • NPersonlig service

Våra utbildningar

Ikon Fysisk & digital utbildning

Fysisk och digital utbildning

PÅGÅENDE DÖDLIGT VÅLD
Ikon Fysisk & digital utbildning

Fysisk och digital utbildning

HOT OCH VÅLD
Ikon Fysisk & digital utbildning

Fysisk och digital utbildning

AKUTSJUKVÅRD
Ikon Fysisk & digital utbildning

Fysisk och digital utbildning

PERSONSÄKERHET FÖR FÖRTROENDEVALDA
Ikon Utbildning - Kompetens - Fysiska utbildningar

Fysisk utbildning

HOSTILE ENVIRONMENT AWARENESS TRAINING
Ikon Utbildning - Kompetens - Fysiska utbildningar

Fysisk utbildning

SÄKERHETSSKYDDSCHEF
Ikon Utbildning - Kompetens - Fysiska utbildningar

Fysisk utbildning

SVERIGES CIVILA BEREDSKAP OCH ORGANISATION