Rapporter

Vi skriver många rapporter varje år. En rapport är ett dokument som presenterar information riktad mot en särskild publik och med ett tydligt och avgränsat syfte. Se här nedan om du hittar någon rapport av intresse, eller hör av dig om du saknar något.

Använd gärna vårt innehåll men referera till och tagga 2Secure.

 Våra rapporter

Rapport NATO- Det civila försvaret och kommunerna

Vad är en rapport?

Omfånget på rapporterna kan variera beroende på projektets syfte och omfattning. Exempel: en kund vill veta mer om ett särskilt fenomen. Då gör vi på 2Secure en undersökning och levererar en omfattande rapport i ämnet. Behöver er organisation veta mer om något som påverkar er säkerhet? Behöver ni undersöka något närmare och få förståelse för ämnet/företeelsen? Beställ en rapport.