Omvärldsbevakning

Samhällets digitalisering ökar risken för individers och varumärkens exponering på internet, vilket skapar en ökad risk för att utsättas för negativ påverkan genom mediadrev, socialdigitala drev, ryktesspridning och smuts-kastning. Vill du ha hjälp att granska din exponering?

För företag och varumärken

Internets storlek och kapacitet minskar företags insikt i sin digitala exponering. Samtidigt som samhällets digitala närvaro har ökat, ökar även risken för att företag utsätts för negativ påverkan, exempelvis mediedrev, ryktesspridning och smutskastning.

Med 2Secures omvärldsbevakning granskar våra analytiker ditt företags exponering, rapporterar avvikelser som bör hanteras samt ger löpande avrapportering av en samlad lägesbild. Vid den löpande avrapporteringen får du redovisat under verksamheten kopplade till ditt företag, med segmentering efter vilken känsla som uttryckts. Det beskriver en samlad bild av hur ditt företag upplevs och framställs i digitala medier. En grundförutsättning för att skydda ditt varumärke.

För individer och personer

Exponering på internet kan skapa en ökad risk för att utsättas för negativ påverkan genom mediadrev, socialdigitala drev, ryktesspridning och smuts-kastning, samt läckage av privata angelägenheter såsom hemadress och familjeinformation.

Med 2Secures omvärldsbevakning inom ramen för Trygghetsavtal bevakar 2Secures analytiker din personliga digitala exponering, exempelvis i nyhetsmedier, forum och sociala medier. Syftet är att identifiera avvikelser och förändringar – för att förstärka din proaktiva säkerhet. Vid avvikelser och förändringar vidtar din personliga konsult, i samråd med dig, eventuella åtgärder. I samband med uppföljnings-samtal tillhandahåller din konsult även sammanfattande lägesbild över den senaste kontrollperiodens händelser.

Kontaktpersoner