Start / Analys / Omvärldsbevakning

Omvärldsbevakning

Med omvärldsbevakning kan man följa och analysera digital exponering kontinuerligt. På så vis kan vi upptäcka hot, säkerhetsrisker eller spridning av känsliga uppgifter i realtid. Omvärldsbevakning hjälper företag och organisationer att fatta bra beslut och agera snabbt när något inträffar. Vill ni ha hjälp med omvärldsbevakning?

Omvärldsbevakning upptäcker risker i realtid

Idag är internet och sociala medier en given informationskälla och ett självklart medel för kommunikation. Samhällets digitalisering har därmed medfört att gränsen mellan den digitala och den fysiska verkligheten har suddats ut i många avseenden. Genom Open Source Intelligence (OSINT) tar vi ett grepp om er säkerhet så att ni ska kunna fokusera på det ni gör bäst. Vi bevakar er digitala exponering kontinuerligt och kan på så sätt upptäcka hatbudskap, hot eller spridning av känsliga uppgifter i realtid. ​

Omvärldsbevakning för företag och organisationer

Omvärldsbevakning för företag och organisationer

En omvärldsbevakning passar företag och organisationer som:

 • Vill vara proaktiva i sitt kontinuerliga säkerhetsarbete
 • Behöver stöd i att hantera ett pågående socialdigitalt drev
 • Vill följa sin exponering inför ett beslut som kan generera negativ respons från allmänheten
 • Vill bevaka medarbetares exponering i öppna digitala källor utifrån ett säkerhetsperspektiv
 • I realtid vill upptäcka eventuella hatbudskap och hot
Omvärldsbevakning för ledningsgrupper

Omvärldsbevakning för ledningsgrupper

Kritik som riktas mot företag och organisationer inrymmer inte sällan kritik mot individer som står i centrum för tillfälliga debatter eller drev, däribland representanter i ledningsgrupper.

Kritik som sprids tillsammans med känsliga uppgifter, som personadresser eller telefonnummer, ökar sannolikheten för näthat och reella hot. Vilket i sin tur skapar en förhöjd risk för brottsutsatthet med ekonomiska motiv, exempelvis rån eller inbrott.

I proaktivt syfte bevakar vi exponeringen kring ledningsgrupper för att upprätthålla kontroll kring ledningspersonernas säkerhet och trygghet.

Omvärldsbevakning och förtroendeuppdrag

Politiker utsätts i allt större utsträckning för hot och hat kopplat till sitt förtroendeuppdrag. Utvecklingen har lämnat tydliga spår i den demokratiska processen, där var tredje förtroendevald överväger att avsluta sitt uppdrag eller undviker att uttrycka sin åsikt i vissa frågor. ​

Vi har sett exempel på många säkerhetsåtgärder, där de flesta lägger ansvaret på enskild förtroendevald och i allt för stor utsträckning inskränker dennes möjlighet att bilda opinion. ​

Att driva politisk opinion i Sverige ska kännas tryggt.

Omvärldsbevakning och postskydd

Post Insights är en tjänst som erbjuder trygghet och säkerhet för förtroendevalda att fritt bilda opinion genom en unik lösning som kombinerar omvärldsbevakning, postsupport och postskydd.​

Omvärldsbevakning för privatpersoner

Omvärldsbevakning för privatpersoner

Inom ramen för 2Secures Trygghetsavtal Executive kan vi bevaka privatpersoners exponering i digitala källor. På så vis tar vi kontroll över säkerhetsrisker i din närhet och i den digitala sfären. 

Så här arbetar vi med omvärldsbevakning​

Omvärldsbevakning som tjänst innefattar:

 • En erfaren analytiker som ansvarar över kundens specifika uppdrag.
 • Systematisk monitorering av exponering i öppna digitala källor, exempelvis forum, sociala medier och nyhetsmedier – dygnet runt, 365 dagar om året.
 • Bearbetning av data på upp till 175 språk.
 • Notifieringar när hotbudskap eller spridning av känsliga uppgifter upptäcks.
 • Skriftliga och muntliga avrapporteringar som visar hur exponeringen har sett ut över tid.
 • Rådgivning kring vidtagande av säkerhetsåtgärder.

 

Fortfarande osäker på vad du behöver och hur du ska välja tjänst? Läs guiden om vad du ska tänka på när du väljer omvärldsbevakningstjänst!

Är ni i behov av omvärldsbevakning?

Då kanske ni även är i behov av någon av våra andra analyser: