• en
 • sv
 • 2Secure – Säkerhetsföretag som bidrar till ett tryggare samhälle

  2Secure är ett konsultbolag specialiserat på säkerhet, risk- och krishantering för privata och offentliga aktörer med höga krav. Vi har sedan starten 2006 varit en nyskapande och marknadsledande helhetsleverantör av professionell säkerhetsrådgivning och kvalificerade säkerhetstjänster. Vår kundbas finns i Sverige men vi arbetar även internationellt tillsammans med våra kunder och vårt etablerade nätverk av samarbetspartners.

  Kontakta oss på mail eller på telefon: +46 8 65 65 000 så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just dig.

   

  Våra ledord är

  Handlingskraft – förmågan att kunna agera när det krävs

  Kompetens – säkerhet och erfarenhet med en stabil utbildning i grunden

  Pålitlighet – vi arbetar långsiktigt med kundens behov i fokus, enligt branschens riktlinjer

  Med dessa som grund har 2Secure utvecklats till att bli ett av Sveriges största privata säkerhetsföretag.

   

  Helhetsperspektiv inom säkerhet

  2Secure är ett säkerhetsföretag som står för ett helhetserbjudande och erbjuder våra kunder ett brett utbud av säkerhetstjänster och spetskompetenser. Vi erbjuder interimslösningar och tjänster inom samtliga discipliner såsom verksamhetsledning, informationssäkerhet, IT-säkerhet, personalsäkerhet, fysisk säkerhet och säkerhetsskydd. Vi hjälper även företag, myndigheter och organisationer att utveckla och förbättra verksamhetens säkerhetsstrategi, ledningssystem, systematiska säkerhetsarbete och krishanteringsförmåga så att de lever upp till verksamhetens totala behov av styrning, riskhantering och regelefterlevnad.

  Tillsammans med våra kunder bygger vi långsiktiga relationer som ett led i vår ständiga strävan efter att förstå och lösa våra kunders allt mer komplexa säkerhetsutmaningar. Vi hjälper våra kunder att identifiera och förstå sina skyddsvärden, säkerhetshot och sårbarheter, liksom att hantera sina säkerhetsrisker och stärka sin motståndskraft.

   

  Lång erfarenhet av säkerhetsbranschen

  Vår analysförmåga, expertkompetens och långa erfarenhet ligger till grund för vårt riskbaserade, proaktiva och beprövade arbetssätt. Som betrodda säkerhetskonsulter åt företag och myndigheter har vi omfattande erfarenhet av omvärldsbevakning, bakgrundskontroller, internutredningar, forensiska analyser, visselblåsarärenden, säkerhetsprojektering, incident- och krishantering. Vi erbjuder även marknadsledande och skräddarsydda säkerhets- och trygghetslösningar för privatpersoner och familjer.

  Våra medarbetare har lång erfarenhet och bred kompetens från privat- och offentlig sektor. Vi rekryterar erfarna medarbetare från polisen, försvarsmakten och säkerhetsbranschen liksom teknisk expertis och akademiker med spetskompetens. 2Secures säkerhetskonsulter, sakkunniga och seniora rådgivare har företrädesvis lång och bred erfarenhet från relevanta befattningar i näringslivet och offentlig sektor i syfte att säkerställa god verksamhets- och affärsförståelse.

   

  Så arbetar en säkerhetskonsult

  Att identifiera risker inom en organisation samt hjälpa till att minimera dem är en våra säkerhetskonsulters främsta uppgifter. Och risker kan finnas inom många områden, allt ifrån risk för intrång, våld, och attentat till hackerattacker, avlyssning och så vidare. Vi har medarbetare med erfarenhet inom alla områden av säkerhet, vilket gör att vi kan erbjuda den hjälp som behövs specifikt hos er.

  En säkerhetskonsults arbete börjar alltid med insamlande av information. Ju mer vi kan vara med i de dagliga processerna på företaget desto bättre. Vi gör intervjuer, ställer frågor, observerar, och när vi känner att vi har en bra bild av säkerhetsnivån på företaget eller i hemmiljön erbjuder vi stöd och råd kring hur du kan gå vidare med säkerhetsarbetet. Våra lösningar är alltid skräddarsydda utifrån de specifika risker som finns för dig som privatperson eller på just ert företag.

  2Secure är ett värdegrundat säkerhetsföretag och vi lever våra värderingar: handlingskraft, kompetens och pålitlighet. Vi arbetar målinriktat för att skapa effektiva team där alla trivs, utvecklas och gör sitt bästa. Tillsammans brinner vi för att skapa trygghet, säkerhet och bestående värden för våra kunder. För att möta dagens och morgondagens allt mer komplexa säkerhetsutmaningar har 2Secure antagit en långsiktig strategi för hållbar tillväxt och kontinuerlig utveckling.