Säkerhetsföretag sedan 2006

 

Vi verkar för ett tryggare samhälle.

I partnerskap med företag, myndigheter och privatpersoner arbetar vi
för att kontrollera risk och därigenom skapa en säker, trygg, livskraftig
och utvecklande miljö för människor, information, tillgångar och idéer.

Vi jobbar både nationellt och internationellt och du hittar oss i Stockholm, Göteborg, Lund, Umeå, Köpenhamn och London.

Ikon Handlingskraft

Handlingskraft

I vårt DNA ligger förmågan att agera. Vi har förmågan att se och hitta lösningar för våra kunder i varje situation.

Ikon Pålitlighet

Pålitlighet

Du kan alltid lita på oss. Vi står stadiga när det blåser och är tydliga i komplexa frågor. Vi finns för din säkerhet och trygghet.

Ikon Utbildning - Kompetens - Fysiska utbildningar

Kompetens

Vi driver utvecklingen inom våra områden, och vår spetskompetens anlitas när och om man behöver de bästa.

Vi tar ett helhetsperspektiv på säkerhet

2Secure är ett säkerhetsföretag som står för ett helhetserbjudande och erbjuder våra kunder ett brett utbud av säkerhetstjänster och spetskompetenser. Vi erbjuder interimslösningar och tjänster inom samtliga discipliner såsom verksamhetsledning, informationssäkerhet, IT-säkerhet, personalsäkerhet, fysisk säkerhet och säkerhetsskydd.

Vi hjälper även företag, myndigheter och organisationer att utveckla och förbättra verksamhetens säkerhetsstrategi, ledningssystem, systematiska säkerhetsarbete och krishanteringsförmåga så att de lever upp till verksamhetens totala behov av styrning, riskhantering och regelefterlevnad.

Tillsammans med våra kunder bygger vi långsiktiga relationer som ett led i vår ständiga strävan efter att förstå och lösa våra kunders allt mer komplexa säkerhetsutmaningar. Vi hjälper våra kunder att identifiera och förstå sina skyddsvärden, säkerhetshot och sårbarheter, liksom att hantera sina säkerhetsrisker och stärka sin motståndskraft.

Säkerhetsbolag med lång och dokumenterad erfarenhet

2Secure startade redan 2006 och är därmed pionjärer som säkerhetsbolag i Sverige. Vår analysförmåga, expertkompetens och långa erfarenhet ligger till grund för vårt riskbaserade, proaktiva och beprövade arbetssätt. Som betrodda säkerhetskonsulter åt företag och myndigheter har vi omfattande erfarenhet av omvärldsbevakning, bakgrundskontroller, internutredningar, forensiska analyser, visselblåsarärenden, säkerhetsprojektering, incident- och krishantering. Vi erbjuder även marknadsledande och skräddarsydda säkerhets- och trygghetslösningar för privatpersoner och familjer.

Våra medarbetare har lång erfarenhet och bred kompetens från privat- och offentlig sektor. Vi rekryterar erfarna medarbetare från polisen, Försvarsmakten och säkerhetsbranschen liksom teknisk expertis och akademiker med spetskompetens. 2Secures säkerhetskonsulter, sakkunniga och seniora rådgivare har företrädesvis lång och bred erfarenhet från relevanta befattningar i näringslivet och offentlig sektor i syfte att säkerställa god verksamhets- och affärsförståelse.

Så arbetar våra säkerhetskonsulter

Att kontrollera och minimera risker är våra säkerhetskonsulters främsta uppgifter. Och risker kan finnas inom många områden, allt ifrån risk för intrång, våld, och attentat till hackerattacker, avlyssning och så vidare. Vi har medarbetare med erfarenhet inom alla områden av säkerhet, vilket gör att vi kan erbjuda den hjälp som behövs specifikt hos er.

En säkerhetskonsults arbete börjar alltid med insamlande av information. Ju mer vi kan vara med i de dagliga processerna på företaget desto bättre. Vi gör intervjuer, ställer frågor, observerar, och när vi känner att vi har en bra bild av säkerhetsnivån på företaget eller i hemmiljön erbjuder vi stöd och råd kring hur du kan gå vidare med säkerhetsarbetet. Våra lösningar är alltid skräddarsydda utifrån de specifika risker som finns för dig som privatperson eller på just ert företag.
2Secure är ett värdegrundat säkerhetsföretag och vi lever våra värderingar: handlingskraft, kompetens och pålitlighet.

Vi arbetar målinriktat för att skapa effektiva team där alla trivs, utvecklas och gör sitt bästa. Tillsammans brinner vi för att skapa trygghet, säkerhet och bestående värden för våra kunder. För att möta dagens och morgondagens allt mer komplexa säkerhetsutmaningar har 2Secure antagit en långsiktig strategi för hållbar tillväxt och kontinuerlig utveckling.

Ledningsgrupp

Johan Nykvist

Johan Nykvist

VD

Thomas Nordin

Thomas Nordin

CFO

Magnus Östbring

Magnus Östbring

Affärsområdeschef Corporate Advisory

Elisabeth Tallström

Elisabeth Tallström

Affärsområdeschef Human Risk Management

Fredrik Frejme

Fredrik Frejme

Marknads- och försäljningschef, Pressansvarig

Johan Åkerlund

Johan Åkerlund

Affärsområdeschef Security GRC Advisory

Peter Narbe

Peter Narbe

Affärsområdeschef Executive

Vill du jobba hos oss?

Vad roligt att du vill vara med och verkar för ett tryggare samhälle. Alla våra tjänster har stor påverkan för att minska risker för människor, företag och myndigheter. Här hittar du lediga tjänster som är öppna för ansökan. Hittar du ingen tjänst som passar just din profil kan du alltid skicka in en spontanansökan.

Upphandlingar

Jenni Nordbeck

Jenni Nordbeck

Upphandlingsansvarig

Kunder