Säkerhetsanalys

Med tjänsten Säkerhetsanalys vänder vi oss till dig som önskar en mer fördjupad genomgång av dina risker och sårbarheter. Vill du veta mer?

Tjänstebeskrivning

Först genomförs en faktainsamling utifrån områdena:

  • Personsäkerhet
  • Säkerhet kopplat till fastighet och egendom
  • Informations- och IT-säkerhet
  • Pengar och finansiella tillgångar

Informationen analyseras, sammanställs i en skriftlig rapport och presenteras tillsammans med en kundspecifik utbildning.

Syftet är att du som kund, efter presentationen har ökat din säkerhetsmedvetenhet och upplever en högre grad av trygghet.

Kontaktpersoner

Är ni i behov av säkerhetsanalys?

Då kanske ni även är i behov av någon av våra andra tjänster?