Säkert samband

Vi hjälper er att säkerställa organisationens ledningsförmåga över tid och rum. Vi arbetar med två sambandssystem: Rakel och Push-To-Talk Over Cellular (PoC).

Sambandssystem baserat på era förutsättningar

Säkert samband är en grundbult för att säkerställa organisationens ledningsförmåga över tid och rum. Vi har förmåga att hjälpa er etablera två sambandssystem vilka i grunden har samma strategiska nyttjande men som förlitar sig på två olika tekniska lösningar – Rakel och Push-To-Talk Over Cellular (PoC).

RAKEL

Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem för trygg och säker kommunikation mellan medarbetare inom samhällsviktig verksamhet. Vi bygger lednings- och sambandssystem från grunden och stöttar er med allt från sambandsanalyser och behovsanalyser till programmeringsunderlag och tillstånd. Därefter bygger vi det ledningssystem av styrande instruktioner som krävs för att kvalitetssäkra användningen av Rakel inom organisationen och samverka externt. Vi utbildar både användare, instruktörer och systemägare i Rakel, och möjliggör på så sätt en bättre ledningsförmåga. Rakel blir ett effektivt radiokommunikationssystem som alla förstår och kan använda, vilket är avgörande.

PoC

Vissa organisationer har inte tillgång till Rakel. För dessa finns PoC som är ett modernt PTT-baserat (Push-To-Talk) kommunikationssystem. Systemet erbjuder både traditionella PTT-tjänster såsom grupp/individ-samtal, status/text, prioritetsanrop, ensamarbeteslarm, nödlarm och överfallslarm. Vidare erbjuds avancerade funktioner såsom exempelvis Push to Video och inomhuspositionering.

Som kommunikationsbärare används befintlig infrastruktur såsom CDMA, GSM, UMTS, LTE och/eller WiFi. Detta medför besparingar då ny infrastruktur inte behöver byggas upp. Oavsett var man befinner sig kommunicerar man på samma sätt så länge man har mobilaccess.

För att säkerställa att rätt trafik når rätt ledningsnivå kopplar vi även kommunikationscentral till systemet. Detta garanterar att larm hanteras på ett kvalitetssäkrat sätt.

Kontaktpersoner

Är ni i behov av våra sambandssystem?

Då kanske ni även är i behov av någon av våra andra krisförberedande tjänster: