Säkert samband

Ett säkert samband som garanterar att kontakt med alla delar av verksamheten i alla lägen är en grundbult för att säkerställa organisationens ledningsförmåga över tid och rum. Vi hjälper er bygga sambandssystem.

Två sambandssystem

Vi bygger två olika sambandssystem som i grunden har samma strategiska nyttjande men använder sig av två olika teknikplattformar, Rakel och PoC.

Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem för trygg och säker kommunikation mellan medarbetare inom samhällsviktig verksamhet.

För de organisationer som inte får ha Rakel finns det PoC som är ett modernt PTT-baserat (Push-To-Talk) kommunikationssystem.

RAKEL

Vi bygger Rakel, dvs lednings- och sambandssystem från grunden. Allt från sambandsanalyser och behovsanalyser till programmeringsunderlag och tillstånd. Sedan bygger vi det ledningssystem av styrande instruktioner som krävs för att kvalitetssäkra bruket av Rakel inom organisationen samt etablerande av förmåga att samverka externt. Vi utbildar användare såväl som instruktörer till systemägare inom organisationen.

PoC, (Push-to-talk over Celluar)

Systemet erbjuder både traditionella PTT-tjänster såsom exempelvis grupp/individ-samtal, status/text, prioritetsanrop, ensamarbeteslarm, nöd larm, överfallslarm såväl som avancerade funktioner såsom exempelvis Push to Video, inomhuspositionering.

Som kommunikationsbärare används befintlig infrastruktur; CDMA, GSM, UMTS, LTE, WiFi. Detta medför att man inte behöver investera i ny infrastruktur samt att det inte finns någon geografisk begränsning. Oavsett var man befinner sig kommunicerar man på samma sätt så länge man har mobilaccess.

Till detta system kopplas en kommunikationscentral som styr all trafik så rätt information kommer till rätt ledningsnivå samt att alla larm hanteras på ett kvalitetssäkrat sätt.

Kontaktpersoner