Start / Strategisk rådgivning

Strategisk rådgivning

Söker du strategisk rådgivning för att navigera genom komplexa affärsmiljöer och stärka verksamhetens motståndskraft?

Vi ger dig som verkar i ett dynamiskt och mångfacetterat risklandskap strategisk rådgivning inom riskhantering och resilliens. Genom djupgående branschinsikter samt stöd i strategisk planering i Sverige och internationellt, får du beslutsunderlag som stärker verksamheten.

  • NRådgivning på styrelse och ledningsnivå
  • NHelhetsperspektiv
  • NErfarna konsulter

Personlig stöttning

Vi stöttar dig som företagsledare i att skydda tillgångar och skapa mervärde, samt förbättra praxis inom styrning, efterlevnad och riskhantering. – En förutsättning för att skapa motståndskraftiga organisationer som fortsätter prestera i komplexa och osäkra miljöer.

Vi ger dig som verkar i styrelse eller på ledningsnivå personlig strategisk rådgivning
2Secure erbjuder strategisk rådgivning med ett helhetsperspektiv och ett utbud som sträcker sig över hela säkerhetsområdet.

Ett helhetsperspektiv

När riskbilden är oviss för din verksamhet skapar vi klarhet och insikt som ger dig beslutsunderlag för strategi på kort och lång sikt. För din verksamhet skapar vi en skräddarsydd plattform utifrån vårt helhetsperspektiv på säkerhet. Vårt breda erbjudande sträcker mellan allt ifrån förebyggande av interna hot, bakgrundskontroller, utredningar, visselblåsning, exekutivt skydd och andra tjänster.

Kontakta mig

Hör av dig när du behöver strategisk rådgivning för din verksamhet.

Frågor och svar

Här listar vi våra vanligaste frågor gällande interimtjänster

Vilka typer av uppdrag kan strategisk rådgivning hjälpa mig med?

Det kan tex vara som:

Tjänsteomfattning: Verksamheter, företag och organisationer som behöver omfattande rådgivning inom riskhantering med djupgående branschinsikter, strategisk planering i Sverige eller för internationell riskhantering.

Affärsbehov: Organisationer som söker helhetsmässig eller strategisk vägledning för att navigera genom komplexa affärsmiljöer och stärka operativ motståndskraft.

Tjänsten är anpassad för seniora affärsledare och företag som hanterar dynamiska, mångfacetterade risker.

2Secure fungerar som en extern rådgivare till ledningsgruppen, ge oberoende råd och perspektiv på verksamhetens säkerhetsfrågor i relation till omvärldsförändringar.

Hur anpassas 2Secures tjänster för att möta verksamhetens specifika säkerhetsbehov?

Vi börjar alltid med att göra en behovsanalys för att få en förståelse din situation. Konsulten kan då identifiera de unika behov som finns, risker och eventuella utmaningar. En behovsanalys görs via intervjuer med nyckelpersoner, man granskar befintliga säkerhetspolicyer och befintliga system. Konsulten tittar på eventuella tidigare säkerhetsincidenter och hur dessa hanterades.

Utifrån behovsanalysen utvecklar konsulten skräddarsydda säkerhetslösningar som ska hjälpa dig med de specifika riskerna och utmaningarna som uppkommit i analysen. Det kan tex vara specifik teknik, processer, utbildningar och beredskapsplaner. Då behoven ständigt förändras hålls en regelbunden kommunikation för att förstå eventuella förändringar i verksamheten eller riskmiljön. Konsulten arbetar ständigt för att integrera med dina befintliga verksamhetsprocesser och kultur. För oss är det viktigt att lösningarna inte bara är effektiva utan också praktiskt genomförbara i din specifika miljö.

Konsulten upprätthåller en öppen kommunikationskanal med dig som kund så att du får kontinuerlig feedback och kan göra justeringar när det behövs. Detta kan tex inkludera att regelbundet rapportera framsteg och utmaningar. Konsulten ser till att ni följer relevanta lagar, förordningar och branschstandarder.

Vi håller dig uppdaterad med bästa praxis inom säkerhetsområdet för att erbjuda de mest effektiva och innovativa lösningarna. Vi utbildar för att öka medvetenheten och förmågan att hantera säkerhetsrelaterade frågor. Vårt mål är att bygga ett långsiktigt partnerskap, snarare än att bara fokusera på enstaka projekt.

Kan ni ge exempel på tidigare projekt eller kunder där ni framgångsrikt har implementerat säkerhetslösningar och förbättrat säkerhetskulturen?

Hittar du inte ditt svar här, kontakta oss så hjälper vi dig.

Behöver du stöd med säkerhetsskyddet?

Då kanske du även är intresserade av våra övriga tjänster: