Trygghet för dig och din familj

Vi hjälper dig som på grund av position, förmögenhet eller exponering behöver se över dina säkerhetsrisker och samarbeta med en pålitlig partner inom säkerhetsfrågor.

2Secure

Företaget

Vi tror inte på att måla upp hotbilder. Vi tror på ett gediget förebyggande arbete för att skapa förståelse och kunskap. Det i sin tur ger trygghet.

2006

Grundades

Sedan starten har vi utvecklat olika trygghetslösningar och byggt en ledande kompetens inom området personsäkerhet.

280

Familjer

Vi hjälper familjer som på grund av position, förmögenhet eller exponering är i behov av långsiktiga skräddarsydda säkerhetslösningar. 

Våra tjänster

Ikon Private
TRYGGHETSAVTAL PRIVATE
Ikon Executive
TRYGGHETSAVTAL EXECUTIVE
Ikon Säkerhetsgranskning
SÄKERHETSGENOMGÅNG
Ikon Säkerhetsanalys - Digitala forensiska analyser
SÄKERHETSANALYS

Så här arbetar 2secure

Ikon Ccritical asset Fokus Identifiera

Identifiera

Genom analyser identifierar vi risker och hot för att kunna vidta rätt åtgärder.

Ikon Förebygga

Förebygga

Vi förebygger riskutfall genom att åtgärda sårbarheter och bygga motståndskraft.

Ikon Efterleva

Efterleva

Vi följer upp och kontrollerar att säkerhetsåtgärder fungerar och att de ger avsedd effekt.

Ikon Agera

Agera

Vi stöttar våra kunder vid säkerhetsincidenter. Dygnet runt och året om – i hela världen.