Start / Analys / Omvärldsanalys

Omvärldsanalys

Behöver du identifiera eller utöka organisationens förståelse för kritiska faktorer i omvärlden, som till exempel hot? Vill du ha hjälp med en omvärldsanalys för er verksamhet?

 

Vi ger dig en bevakningstjänst som baseras på gedigen erfarenhet. Vi tar fram omvärldsanalyser för olika organisationstyper och branscher och har en flexibilitet som kan anpassas efter dina specifika behov.

En omvärldsanalys ger ovärderlig information

En omvärldsanalys förser organisationer med underlag som kan användas för att identifiera och prioritera kritiska faktorer i omvärlden, samtidigt som man förutser omvärldens förväntade utveckling.

2Secure - Analysera omvärldens<br />
risker - för en proaktiv verksamhet

Bevakning och analyser för företag och organisationer

I ett samhälle där förändringar sker i allt snabbare takt minskar organisationers förmåga att upptäcka och förebygga oönskade händelser.

En omvärldsanalys passar företag och organisationer som:

  • Vill identifiera och förstå kritiska faktorer i omvärlden
  • Vill undvika och hantera störningar och risker i omvärlden
  • Vill förebygga och kunna prioritera åtgärder mot störningar i omvärlden
2Secure - omvärldsanalysen i ditt strategiska arbete

Vi hjälper er med ert strategiska underlag

Vår tjänst är flexibel och kan anpassas efter er specifika verksamhet där vi bland annat tar fram:

  • Dimensionerade hotbildsbeskrivningar där vi kartlägger och drar slutsatser kring vilka hot särskilda aktörer eller risker utgör för er organisation​
  • Områdesanalyser där vi identifierar och kontextualiserar risker i ert kontors eller er verksamhets närområde.
  • Riskanalyser relaterade till event där vi tar fram en bild över den kontext som omger ett event ni ska anordna eller besöka.

Hur gör man en omvärldsanalys?

Omvärldsanalysen styrs alltid efter kundens behov och målsättning. Våra analytiker arbetar med Open Source Intelligence (OSINT) där statistik, intervjuer och information i digitala källor kan utgöra underlag för att identifiera och dra slutsatser om risker och störningar i kundens omvärld. Slutsatserna kan sedan användas för att rikta och prioritera både förebyggande och aktiva åtgärder för att kunden ska kunna undvika och hantera riskerna och störningarna.

Vanliga frågor om omvärldsanalys

Vad är en omvärldsanalys?

En omvärldsanalys är en process där man undersöker och analyserar de yttre faktorer som kan påverka en organisation. Detta inkluderar exempelvis ekonomiska, sociala, tekniska och politiska faktorer utifrån ett säkerhetsperspektiv. Syftet med en omvärldsanalys är att ge organisationen en förståelse för omvärlden och de säkerhetsmässiga utmaningar som kan uppstå.

Kan er tjänst anpassas till specifika verksamheter?

Ja, vår tjänst är flexibel och kan anpassas efter en specifik verksamhet. Vi tar hänsyn till organisationens behov och önskemål för att ta fram en skräddarsydd omvärldsanalys.

Kan organisationer dra nytta av omvärldsanalys?

En omvärldsanalys är till nytta för en organisation genom att ge en bättre förståelse för omvärlden, underlätta beslutsfattande och identifiera såväl möjligheter som risker och hot. Det hjälper organisationen att vara mer informerad och säkerhetsmedveten samt anpassa sig till förändringar och trender för att öka säkerheten och uppnå framgång.

Vilken erfarenhet har ni av omvärldsanalys?

Vi har gedigen erfarenhet av att ta fram omvärldsanalyser för olika organisationstyper och branscher. Våra analyser baseras på forskning och data och vi använder oss av beprövade metoder och verktyg för att utföra analysen.

Kan ni hjälpa organisationer med omvärldsanalys?

Ja, vi använder oss av olika analysverktyg och metoder för att identifiera hot och risker i omvärlden som kan påverka organisationen, för att därmed hjälpa kunden att utöka sin förståelse för den säkerhetskontext de befinner sig i. Vi hjälper också kunder med att ta fram åtgärder för att förebygga, minimera och hantera hoten och riskerna.

Är ni i behov av en omvärldsanalys?

Då kanske ni även är i behov av fler analyser som 2Secure erbjuder: