Omvärldsanalys

För att vara framgångsrik i sitt beslutsfattande krävs att man har god förståelse för sin omvärld, samtidigt som man har en hypotes om vart verksamhetskritiska trender är på väg. Vi hjälper dig se och upptäcka trender.

Bästa besluten

Kärnan i en framgångsrik omvärldsanalys handlar därför om att skapa det handlingsutrymme som krävs för att fatta de bästa möjliga besluten på den bästa möjliga informationen.

Upptäck i tid

I ett samhälle där förändringar sker i allt snabbare takt minskar organisationers förmåga att upptäcka och föregripa oönskade händelser.

Med 2Secures omvärldsanalys hjälper vi organisationer att upptäcka, monitorera och prioritera kritiska faktorer i omvärlden, samtidigt som vi predicerar dess förväntade utveckling. Sådan kunskap och framtidsinsikt tillhandahåller det handlingsutrymme som krävs för att en organisation ska kunna undvika störningar och hantera förändringar – och samtidigt kunna fortsätta att utvecklas.

Kontaktpersoner