Start / Analys / Omvärldsanalys

OMVÄRLDSANALYS

Vi har gedigen erfarenhet av att ta fram omvärldsanalyser för olika organisationstyper och branscher. Vår tjänst är flexibel och kan anpassas efter en specifik verksamhet, där du får hjälp att identifiera eller utöka organisationens förståelse för kritiska faktorer i omvärlden, som till exempel hot. Vi du ha hjälp med en omvärldsanalys för er verksamhet?

En omvärldsanalys ger ovärderlig information

En omvärldsanalys förser organisationer med underlag som kan användas för att identifiera och prioritera kritiska faktorer i omvärlden, samtidigt som man förutser omvärldens förväntade utveckling.

Omvärldsanalys för företag och organisationer

OMVÄRLDSANALYSER FÖR FÖRETAG OCH ORGANISATIONER​

I ett samhälle där förändringar sker i allt snabbare takt minskar organisationers förmåga att upptäcka och förebygga oönskade händelser.

En omvärldsanalys passar företag och organisationer som:

  • Vill identifiera och förstå kritiska faktorer i omvärlden
  • Vill undvika och hantera störningar och risker i omvärlden
  • Vill förebygga och kunna prioritera åtgärder mot störningar i omvärlden

Flexibla omvärldsanalyser

Vi hjälper er med omvärldsanalys

Vår tjänst är flexibel och kan anpassas efter er specifika verksamhet där vi bland annat tar fram:

  • Dimensionerade hotbildsbeskrivningar där vi kartlägger och drar slutsatser kring vilka hot särskilda aktörer eller risker utgör för er organisation​
  • Områdesanalyser där vi identifierar och kontextualiserar risker i ert kontors eller er verksamhets närområde.
  • Riskanalyser relaterade till event där vi tar fram en bild över den kontext som omger ett event ni ska anordna eller besöka.

Hur gör man en omvärldsanalys?

Omvärldsanalysen styrs alltid efter kundens behov och målsättning. Våra analytiker arbetar med Open Source Intelligence (OSINT) där statistik, intervjuer och information i digitala källor kan utgöra underlag för att identifiera och dra slutsatser om risker och störningar i kundens omvärld. Slutsatserna kan sedan användas för att rikta och prioritera både förebyggande och aktiva åtgärder för att kunden ska kunna undvika och hantera riskerna och störningarna.

Kontaktpersoner

Simon Hiljegren

Simon Hiljegren

Affärsenhetschef