Visselblåsning

Vårt visselblåsarsystem möjliggör total anonymitet och inkluderar rådgivning i varje ärende. Oavsett om ni är ett företag, en kommun eller en myndighet hjälper vi er med er lösning för visselblåsning. Vi hjälper er med allt från policy, implementation och nya visselblåsarlagen. Vill du ha hjälp med att upprätta ett säkert visselblåsarsystem?

Ikon Visselblåsning

2Whistle

En unik och oberoende tjänst för anonym visselblåsning. 2Whistle är ett säkert webbaserat visselblåsarsystem dit anställda, leverantörer, kunder eller allmänheten kan vända sig med sin visselblåsning för att rapportera misstänkta oegentligheter dygnet runt, året om. Vårt visselblåsarsystem möjliggör anonym rapportering via webb och telefon. Givetvis är vårt visselblåsarsystem förenligt med krav från GDPR och nya visselblåsarlagen. 

Ikon Extern anläggning

Extern handläggning

Visselblåsarlösningen är mer än bara ett system för visselblåsning.
I ärendehanteringen tar våra handläggare emot ärendet och för dialog med visselblåsaren under hela processen. Dessutom delges kunden en rekommendation till vidare åtgärder i varje visselblåsning. Samtliga inkommande ärenden handläggs av särskilt utsedd personal på 2Secure med gedigen utredningserfarenhet, för att säkerställa korrekt och effektiv hantering.

Ikon Affärsrelationer

Krav och regler

Den nya visselblåsarlagen innebär bland annat att företag med fler än 50 anställda ska tillhandahålla ett visselblåsarsystem. Den nya lagen ställer också krav på väl utformade interna rutiner för hantering och återkoppling i visselblåsarärenden. Visselblåsarsystemet måste vara på plats den 17 december 2023 för verksamhetsutövare som driver privat verksamhet och som har 50 till 249 arbetstagare, men redan den 17 juli 2022 för övriga verksamhetsutövare.

Vi förbättrar er lösning för visselblåsning

2Secure hanterar visselblåsarärenden från start till mål:

 1. Rapportering Visselblåsare kan rapportera misstänkta oegentligheter via webb eller telefon dygnet runt. Det ges även möjlighet till rapportering via fysiskt möte.
 2. Handläggning Våra erfarna och oberoende handläggare initierar ärendehantering och återkopplar till visselblåsaren  inom 24 timmar.
 3. Rekommendation Kunden ges en rekommendation om vidare åtgärder i varje ärende, för att underlätta beslutsfattande.
 4. Utredning Vi tillhandahåller kvalificerade utredningstjänster. Våra seniora konsulter har mångårig erfarenhet av utredningsarbete inom visselblåsning.
 5. Helhetsleverantör Vi är en helhetsleverantör för visselblåsning. Från mottagning av ärenden till utredningar under ett och samma tak. 

Checklista för Visselblåsarsystem

Låt oss ta hand om er lösning för visselblåsning. 

 • Följer GDPR
 • Följer nya visselblåsarlagen
 • Anonym uppgiftslämning
 • Oberoende rekommendationer
 • Hög IT- och informationssäkerhet
 • Krypterad kommunikation
 • Fast abonnemangspris

Priser

En helhetslösning för visselblåsning där våra abonnemang har en fast månadskostnad som är baserad på antal anställda.

Upp till 50 anställda

1250 kr/mån

Upp till 250 anställda

1950 kr/mån

Blurb

Upp till 500 anställda

3200 kr/mån

Blurb

Fler än 500 anställda

Kontakta oss
för offert

I december 2021 trädde en ny lagstiftning i kraft som ställer krav på att verksamheter måste inrätta interna rapporteringskanaler för visselblåsning. Vill du outsourca din visselblåsarfunktion?

Outsourca din lösning för visselblåsning

Med ett tryggt och säkert visselblåsarsystem genom en extern oberoende part, kan ni som företag eller kommun fokusera på kärnverksamheten. Visselblåsning ska vara säker och trygg för alla. 

Allt detta ingår i våra abonnemang:

 • Rapporteringskanal för visselblåsning via webb, telefon och fysiskt möte
 • Handläggning av obegränsat antal visselblåsarärenden
 • Rekommendation i varje visselblåsarärende
 • Stödtexter för internkommunikation och policydokument för att informera om visselblåsning
 • Rådgivning vid implementation av visselblåsarsystem
 • Företräde vid utredningsstöd
 • Visselblåsarsystem översatt till flertal språk
 • 15% rabatt på 2Secures övriga tjänsteutbud

Ett urval av våra kunder

Kontaktpersoner

Andrea Ekström

Andrea Ekström

Tjänsteägare

Våra white papers