Visselblåsning

Vår visselblåsarlösning möjliggör total anonymitet och inkluderar rådgivning i varje ärende. Oavsett om ni är ett företag, kommun eller myndighet hjälper vi er med policy, implementation och EU:s nya visselblåsardirektiv. Vill du ha hjälp med att upprätta säkra visselblåsarkanaler?
Ikon Visselblåsning

2Whistle

En unik och oberoende tjänst för anonym visselblåsning. 2Whistle är en säker webbaserad systemlösning dit anställda, leverantörer, kunder eller allmänheten kan vända sig för att rapportera misstänkta oegentligheter dygnet runt, året om. Lösningen möjliggör anonym rapportering via webb och telefon. Givetvis är lösningen förenlig med krav från GDPR och nya EU-direktivet.
Ikon Extern anläggning

Extern handläggning

Visselblåsarlösningen är mer än bara en systemlösning. I ärendehanteringen tar handläggare på 2Secure emot ärendet och för dialog med visselblåsaren under hela processen. Dessutom delges kunden en rekommendation till vidare åtgärder i varje ärende. Samtliga inkommande ärenden handläggs av särskilt utsedd personal på 2Secure med gedigen utredningserfarenhet.
Ikon Affärsrelationer

Krav och regler

Under 2019 antogs ett EU-direktiv som ligger till grund för en ny svensk lagstiftning avseende visselblåsning under 2021. Den nya lagstiftningen innebär bland annat att företag med fler än 50 anställda eller en kommun med fler än 10 000 invånare ska tillhandahålla en visselblåsarfunktion. Vidare ställer EU-direktivet krav på väl utformade interna rutiner för hantering och återkoppling i visselblåsarärenden.

Vi förbättrar er lösning för visselblåsning

2Secure hanterar visselblåsarärenden från start till mål:

 1. Rapportering Visselblåsare kan rapportera misstänkta oegentligheter via webb eller telefon dygnet runt. Det ges även möjlighet till rapportering via fysiskt möte.
 2. Handläggning 2Secures erfarna och oberoende handläggare initierar ärendehantering inom 24 timmar.
 3. Rådgivning Kunden ges en rekommendation om vidare åtgärder i varje ärende, för att underlätta beslutsfattande.
 4. Utredning 2Secure kan tillhandahålla kvalificerade utredningstjänster. 2Secures seniora konsulter har mångårig erfarenhet av utredningsarbete.
 5. Helhetsleverantör 2Secure är en helhetsleverantör för visselblåsartjänster. Från mottagning av ärenden till utredningar under ett och samma tak. Det innebär trygghet för alla inblandade.

Checklista

Låt oss ta hand om visselblåsning genom hela processen.

 • Följer GDPR
 • Följer nya EU-direktivet
 • Anonym uppgiftslämning
 • Oberoende rådgivning
 • Hög IT- och informationssäkerhet
 • Krypterad kommunikation
 • Fast årskostnad

Priser

En helhetslösning där våra abonnemang har en fast månadskostnad som är baserad på antal anställda.

Upp till 50 anställda

1250 kr/mån

Upp till 250 anställda

1950 kr/mån

Blurb

Upp till 500 anställda

3200 kr/mån

Blurb

Fler än 500 anställda

Kontakta oss
för offert

I december träder en ny lagstiftning i kraft som ställer krav på att verksamheter måste inrätta interna rapporteringskanaler för visselblåsning. Vill du outsourca din visselblåsarfunktion.

Outsourca din visselblåsarfunktion

Med en trygg och säker visselblåsarfunktion hos en extern oberoende part,
kan ni som företag eller kommun fokusera på kärnverksamheten.
Allt detta ingår:

 • Rapporteringskanal via webb, telefon och fysiskt möte
 • Handläggning av obegränsat antal ärenden
 • Rådgivning i varje ärende
 • Stödtexter för internkommunikation och policydokument
 • Rådgivning vid implementation
 • Företräde vid utredningsstöd
 • Översatt till ett flertal språk
 • 15% rabatt på 2Secures övriga tjänsteutbud

Ett urval av våra kunder

Kontaktpersoner

Andrea Ekström

Andrea Ekström

Tjänsteägare

Våra white papers