Start / Personalsäkerhet / Visselblåsning

SYSTEM FÖR VISSELBLÅSNING

Vårt visselblåsarsystem möjliggör total anonymitet och inkluderar rådgivning i varje ärende. Oavsett om ni är ett företag, en kommun eller en myndighet hjälper vi er med ert visselblåsarsystem. Vi stöttar er med att implementera, utbilda, utforma policys och hantera inkommande ärenden. Vill du ha hjälp med att upprätta ett säkert och pålitligt visselblåsarsystem?

Trygghet för alla 

Ett visselblåsarssystem är inte bara en trygghet för den anställde, utan också ett sätt för företag och organisationer att visa att frågor om missförhållanden tas på allvar. Dessutom är ett visselblåsarsystem ett lagkrav, med en tydlig kravställan. Vi hjälper er att ta fram ett säkert visselblåsarsystem genom oberoende handläggning och utredning – vilket i sin tur ökar förtroendet för lösningen och gör att eventuella missförhållanden kommer upp till ytan och kan hanteras så snabbt som möjligt.

2Whistle

2Whistle är ett säkert visselblåsarsystem och en trovärdig och oberoende tjänst för visselblåsning, dit man kan vända sig anonymt för att rapportera misstänkta missförhållanden dygnet runt, året om.

 • Anonym rapportering via webb och telefon
 • Rapporteringsverktyg översatt till flertalet olika språk
 • Krypterad kommunikation och lagring
 • Förenlig med GDPR och visselblåsarlagen

Extern handläggning

Visselblåsarlösningen är mer än bara ett system för visselblåsning. I ärendehanteringsprocessen tar våra erfarna utredare emot ärendet och för dialog med visselblåsaren under hela processen, med stöttning och rekommendationer kring utredningsåtgärder. 

 • Oberoende handläggning
 • Rådgivning i varje ärende
 • Minskad administration
 • Regelefterlevnad

Krav och regler för visselblåsning

Den nya visselblåsarlagen kräver att en majoritet av alla verksamhetsutövare måste införa ett system för visselblåsning:

 • Företag med fler än 50 arbetstagare.
 • 17 juli 2022 för offentlig sektor och privata verksamhetsutövare med fler än 250 arbetstagare.
 • 17 december 2023 för verksamhetsutövare med 50-249 arbetstagare.
 • Krav på väl utformade interna rutiner för hantering och återkoppling i visselblåsarärenden.

En helhetslösning för visselblåsning där våra abonnemang har en fast kostnad som baseras på antal anställda.

< 50 anställda

1450 SEK/MÅN

< 250 anställda

2150 SEK/MÅN

< 500 anställda

3350 SEK/MÅN

 • Rapporteringskanal för visselblåsning via webb, telefon och fysiskt möte
 • Handläggning av obegränsat antal visselblåsarärenden
 • Rekommendation i varje visselblåsarärende
 • Stödtexter för internkommunikation och policydokument för att informera om visselblåsning
 • Rådgivning vid implementation av visselblåsarsystem
 • Företräde vid utredningsstöd
 • Visselblåsarsystem översatt till flertal språk
 • 15% rabatt på 2Secures utredningstjänster 

Engångskostnad för uppstart tillkommer. Om ni är fler än 500 anställda kontakta oss för offert.

VI FÖRBÄTTRAR ER VISSELBLÅSARLÖSNING

Vi hanterar visselblåsarärenden från inkommet ärende till avslut. 

 1. Implementering Vi hjälper er att ta fram policydokument, rutiner och övrig nödvändig dokumentation. Vi ger också rådgivning vid sammansättning av er visselblåsarkommitté.
 2. Rapportering Visselblåsare kan rapportera misstänkta missförhållanden via webb eller telefon dygnet runt.
 3. Handläggning Våra erfarna och oberoende handläggare initierar ärendehantering och återkopplar till visselblåsaren inom 24 timmar.
 4. Rådgivning Du som kund får rådgivning i varje ärende för att underlätta beslutsfattande.
 5. Utredning Vi tillhandahåller kvalificerade utredningstjänster. Våra seniora konsulter har mångårig erfarenhet av utredningsarbete inom visselblåsning.
 6. Helhetsleverantör Vi är en helhetsleverantör för visselblåsning. Från mottagning av ärenden till utredningar under ett och samma tak.
 7. Inga dolda kostnader Den fasta avgiften inkluderar rapporteringskanaler, ärendehantering, rådgivning och statistik i obegränsat antal ärenden. 

Utvalda white papers

Ett urval av våra kunder

Kontaktpersoner

Josefine Källgren

Josefine Källgren

Account Manager