Säkerhetsskyddslagen ställer hårda krav

31 maj, 2022

Enligt Säpo leder den rådande situationen till att främmande makt ökar sitt behov av att få känslig information om Sverige och svenska intressen. Eller annat som kan påverka rikets säkerhet eller sådant hos verksamheter som är nödvändiga för att landet ska kunna fungera (säkerhetsskyddskänslig verksamhet). För att komma åt de skyddsvärda uppgifterna eller påverka Sverige kan främmande makt gå till väga på olika sätt, berättar Anna Sjöberg, operativ chef på Säkerhetspolisen. Läs mer om Säkerhetspolisens arbete med säkerhetsskydd.

Den nya säkerhetsskyddslagen ställer oerhört hårda krav på verksamhetsutövarna som bedriver säkerhetsskyddskänslig verksamhet. Det är dock på förekommen anledning. 2022 finns det drygt 15 länder som bedriver underrättelseinhämtning i Sverige och mot säkerhetskänslig verksamhet. Vi måste tillsammans hjälpas åt att skydda den verksamhet som måste fungera även vid störningar, kris eller krig.

I december 2021 började den nya lagstiftningen, säkerhetsskyddslagen 2018:585 att gälla vilket innebär en åtstramning av säkerhetsskyddskänslig verksamhet. Även Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd (PMFS 2022:1) har uppdaterats.

Vi står redo att hjälpa dig att skapa en adekvat säkerhetsskyddsanalys och bidrar med rådgivande insatser mot all typ utav arbete med säkerhetsskyddskänslig verksamhet. Med omfattande erfarenhet och kompetens inom säkerhetsskydd kan vi säkerställa att din organisation agerar i enlighet med säkerhetsskyddslagen och på så sätt värnar om Sveriges säkerhet.

Här kan du hämta vårt white paper ”Säkerhetsskydd – Systematiskt säkerhetsskyddsarbete för fysisk säkerhet, personalsäkerhet och informationssäkerhet” och också ta del av våra övriga white paper.

Behöver du hjälp med en säkerhetsskyddsanalys?
Kontakta jonas.alm@2secure.se

Hämta white paper