Nya digitala utbildningar inom säkerhet från 2Secure och Bonnier Academy

2 mars, 2021

2Secure Academy och Bonnier Academy har i samarbete tagit fram digitala utbildningar inom säkerhet som er organisation kan ta del av när som helst och var som helst. 2Secure står för innehållet och Bonnier Academy står för tekniken.

2Secure har länge erbjudit flera olika utbildningar inom säkerhet med hög kvalitetsnivå. På grund av rådande pandemi saknas för närvarande möjlighet att genomföra utbildningarna på plats hos våra kunder, men behovet att fortsätta utbilda inom säkerhet finns kvar. För att möta detta behov har vi tillsammans med Bonnier Academy och deras tjänst för e-learning tagit fram användarvänligt material så utbildningarna kan ske på distans via internet. I dagsläget finns utbildningar inom Resesäkerhet, Pågående dödligt våld (PDV) samt Hot & våld tillgängliga för genomförande på distans.

Vår mest populära distansutbildning behandlar Hot & våld på arbetsplatsen – något som tyvärr är ett vanligt arbetsmiljöproblem och en fråga som ständigt är aktuell. Kursen i Hot och våld vänder sig till personer som i sin yrkesutövning behöva ta svåra samtal och situationer som potentiellt kan bli hotfulla. Efter 2Secures utbildning i Hot & Våld kommer personalens känsla av trygghet och förmåga att agera säkerhetsmedvetet ha ökat. Efter kursen ska deltagarna veta hur de kan arbeta proaktivt så en hotfull situation inte ska behöva uppstå, hur de ska agera om det sker en hotfull situation samt hur en hotfull situation följs upp efter att faran är över.

Har du några frågor kring kurserna?
Kontakta då Conny Dalfors på academy@2secure.se