2Secure och Safeture erbjuder webinar för företagsledare

1 mars, 2021

Vår omvärld förändras fort och likaså risklandskapet. I detta viktiga webinar kommer vi diskutera tre viktiga förändringsfaktorerna som samtliga företag måste bevaka under 2021. 2Secure och Safeture kommer utforska följderna av samhällelig och teknologisk utveckling samt dess påverkan på personalutveckling. Målet med webinariet är att ge dig kunskap kring hur du ska navigera och självsäkert fatta beslut i denna föränderliga omvärld. Anslut till en insiktsfull diskussion om risker, möjligheter och indikatorer att bevaka under 2021.

Registrera er här https://event.webinarjam.com/register/83/5vmq8ik0

Att bygga motståndskraftiga organisationer innebär att förstå de samtidiga hälso-, ekonomiska och sociala kriserna och vad dessa innebär för anställda, kunder, investerare och tillsynsmyndigheter. Det finns ett antal trender och indikatorer som företag bör bevaka och likaså åtgärder företag bör vidta för att säkerställa att deras säkerhets- och riskreduceringsstrategier är tillräckliga för samtida hot.

Datum: 2021-03-11
Tid: 15:00