2Secure samarbetar med NetClean för att stoppa barnpornografi

5 april, 2021

1 av 500 arbetsdatorer används till att konsumera eller sprida sexuellt övergreppsmaterial på barn. För företag är det en etisk fråga, en säkerhetsrisk och en varumärkesfråga att se till att den här typen av material inte kan hanteras i deras IT-miljöer.

Det svenska företaget NetClean arbetar med världsunika lösningar som skyddar företagens IT-utrustning genom att detektera sexuellt övergreppsmaterial på arbetsdatorer och blockera sajter som innehåller den här typen av material på mobila enheter. När innehav av sexuellt övergreppsmaterial på barn upptäcks och utreds hittar polisen ofta mängder av material, däribland nytt sådant som kan bidra till att utsatta barn kan identifieras och skyddas. På det sättet skyddar företag inte bara sig själva utan bidrar också till en ljusare framtid för barn.

Sedan 2015 har 2Secure haft ett löpande samarbete med NetClean och deras kunder. Vi delar NetCleans strävan att kämpa för utsatta barn. Det finns dessutom en tydlig koppling mellan att titta på övergreppsmaterial och att begå övergrepp. Därför ser vi det som särskilt viktigt att hjälpa de organisationer som har tagit en tydlig ställning i denna viktiga fråga.

Det vi gör tillsammans med NetClean är att erbjuda en helhetslösning där NetClean står för teknologin och 2Secure bidrar med kunskap kring utredningar, IT-Forensik, processer samt larmberedskap dygnet runt, året om. När väl implementationen är klar hos kunden hanterar vi på 2Secure de inkommande larmen samt finns till som stöd och resurs under hela ärendehanteringen.

Övergreppsmaterial är mycket känsligt och måste hanteras på ett korrekt sätt eftersom det är bevis för brott, men givetvis också för att skydda barnen. Från ett företagsperspektiv är det också viktigt med korrekt hantering för att företagets varumärke inte skall ta skada och för att en eventuell förövare skall kunna stoppas. För att lyckas med hanteringen har vi identifierat övningar med ledningsgrupper som en framgångsfaktor. Det ger de på ledande befattningar möjlighet att testa NetClean ProActive innan skarpt läge, finslipa ledningsförmågan samt träna på ett resolut agerande genom hela ärendeprocessen.

Mats Isakson, Ansvarig för Digital Forensiskt Center på 2Secure:
”Jag har arbetat som polis i 15 år och under många år utrett övergrepp mot barn. Problemet är stort över hela världen och måste ständigt motarbetas. Här på 2Secure förstår jag hur svårt det är för företag att arbeta med dessa frågor och jag känner att vi har en viktig funktion att fylla när vi stödjer våra kunder i deras NetClean ProActive-implementationer”

Oscar Pettersson, Head of Strategic Alliances på NetClean:
”2Secures förmåga att stödja kunderna i utredningsarbetet samt efterföljandet av ärendeprocessen ger ytterligare trygghet för våra kunder i hanteringen ärendet. 2Secure kan stötta i kopplingen mellan polisen och kunden i samband med utredningen, samt bistå med sin expertis kring hur man hanterar frågan internt – i sin HR-process och i den interna utredningen. Vissa av våra kunder väljer också att anlita 2Secure för en djupare analys av individen i samband med att en incident sker från NetClean för att utreda om det finns fler risker runt personen eller om fler oegentligheter har begåtts.”